+36 20 595 3233 [email protected]

A coaching szemléletű vezetés egyike a különösen hatékony irányítási stratégiának. Az utóbbi években nagy népszerűségre tett szert, ez egyebek mellett annak köszönhető, hogy egyre többen ismerik fel, hogy a korábban igen elterjedtnek számító, tisztán dirigáló, utasításokon alapuló vezetés nem célravezető. Az, hogy egy vezető milyen eszközökhöz folyamodik, hogyan koordinálja az embereit, döntően képes meghatározni a csapat teljesítményét, az egyének motivációját, valamint a szervezeten belül uralkodó hangulatot is.

A vezetés nagy kihívást jelent és komoly felkészültséget igényel. A jó vezető amellett, hogy szem előtt tartja a vállalat célkitűzéseit a gyorsan változó üzleti környezetben, a munkavállalók fejlődésére, képességeinek kibontakoztatására, elkötelezettségének fokozására is nagy hangsúlyt fektet. Tudja, hogy hogyan támogathatja úgy az alkalmazottakat, hogy ők a tehetségük és képességeik legjavát nyújtsák a mindennapok során. A coaching szemléletű vezetés ebben segíti a vezetőket.

Mit takar a coaching szemléletű vezetés?

A coachng szemléletű vezetés egy olyan vezetői hozzáállás, ami magában foglalja a csapattagok erősségeinek, gyengeségeinek és motivációjának felmérését. Ezen ismeretek birtokában pedig támogatja az egyének fejlődését, a munkavállalók hosszú távú személyes céljainak elérését. Akkor működik a legjobban, amikor a vezetők valóban segíteni szeretnének az alkalmazottaknak a saját erősségeik kibontakoztatásában, ők pedig nyitottak a visszajelzésekre és hajlandók tanulni is belőlük. Ilyenkor, bár nem mosódik el teljesen az alá-fölérendeltségi viszony, partneri, bizalmi kapcsolat alakulhat ki a vezető és a beosztottak között. Előbbi főként támogatóan van jelen, viszonylagos önállóságot biztosít a dolgozóknak. Irányt mutat és gondoskodik a motivációról, ugyanakkor elhiteti az alkalmazottakkal, hogy kompetensek és képesek magas színvonalon, önállóan is elvégezni a rájuk bízott feladatokat. Éppen ezért a coaching szemléletű vezetőre gyakran mentorként tekintenek. Ehhez a stílushoz többek között a következők elengedhetetlenek:

A munkavállalók megismerése: a coaching szemléletű vezetéshez nélkülözhetetlen az egyének képességeinek, céljainak, motivációinak, erősségeinek és gyengeségeinek alapos ismerete.

Négyszemközti megbeszélések: a munkavállaló megismerésében, a bizalom kiépítésében a négyszemközti (1on1) megbeszélések segíthetnek. Érdemes feltenni nyitott kérdéseket, ez hozzájárulhat a dolgozó nézőpontjának megismeréséhez és megértéséhez.

Rendszeres visszajelzések: a visszacsatolás nem egyirányú, a vezető és a dolgozó részéről is lényeges. Kijelöli azokat a területeket, amelyeken fejlődésre van szükség, fokozza a motivációt. Fontos, hogy vezetői oldalról a kritika és a dicséret egyensúlyban maradjon, a kritika pedig mellőzze a személyeskedést és konstruktív legyen.

Önismeret fejlesztése: a szilárd önismeret stabil alapot jelent a fejlődéshez. A coaching szemléletű vezető pontosan tisztában van vele, hogy ahhoz, hogy jól működjön a szervezet, nemcsak a dolgozóknak van szükségük képzésekre, hanem neki is. Meg kell tanulnia például a hatékony delegációt és visszajelzés-adást, folyamatosan fejlesztenie kell a kommunikációs képességeit, illetve el kell sajátítania a konfliktuskezelés alapjait is, hogy a felmerülő vitás helyzeteket orvosolni tudja.

Jövő-fókusz: a coaching szemléletű vezetés jövő-fókuszú, hosszú távú stratégiákban gondolkodik. Alkalmazásakor a vezető tudja, hogy a munkavállalóval való foglalkozás a jelenben befektetés a jövőbe, a fejlődés általában nem egyik pillanatról a másikra következik be.

Miért hatékony?

A coaching szemléletű vezetés eredményeképpen javul a vállalati kultúra és kommunikáció, fokozódik a teljesítmény. A munkavállalók motiválva és megbecsülve érzik magukat, így amellett, hogy elkötelezettebbek lesznek, csökken a kiégés veszélye is. Látják a lehetőséget a fejlődésre, készek arra, hogy képességeik, tudásuk legjavát nyújtsák a feladatok teljesítése során. Amennyiben nehézségbe ütköznek, bizalommal fordulhatnak a felettesükhöz. A rendszeres visszajelzéseknek, egyeztetéseknek köszönhetően a dolgozók tisztában vannak a szervezet elveivel és céljaival, tudják, hogy milyen szerepük van ezek elérésében. A közeg kreativitásra és önállóságra ösztönzi őket. Folyamatos a fejlődés a csapat és az egyén szintjén is, csökken a fluktuáció.

Az AGORA Intézettel most 50-70%-os pályázati támogatást és bértámogatást nyerhet a képzésen részt vevő munkatársainak. Sikerdíjas pályázati konstrukcióban dolgozunk, vállaljuk a teljes körű pályázati kivitelezést és a képzési terv összeállítását. 13 év tapasztalattal rendelkezünk, melynek köszönhetően az elmúlt években minden partnerünk pozitív elbírálásban részesült. Tudjon meg többet a Ginop Plusz 3.2.1.-21 nyújtotta lehetőségekről, és a pályázat pontos részleteiről. Keressen minket bizalommal.