Konfliktuskezelés

Képzéseink AGORA Audits Eseménynaptár

Kinek ajánljuk: Elsősorban olyan munkatársaknak, akik elsődleges feladata az ügyfelekkel való kapcsolattartás. Vezetők munkáját is nagyban segíti, ha a konfliktuskezelési metódusokban járatosak. Különösen hasznos azoknak a szakembereknek és vezetőknek, akik jellemzően csapatban dolgoznak, és szeretnék a másokkal való együttműködésükről visszajelzést kapni, valamint fejleszteni problémamegoldó készségeiket.
A program eredményeképp: A tréning után a résztvevők képesek lesznek a helyzetnek megfelelő konfliktuskezelési stratégiákat alkalmazni, megismerik a főbb modelleket, s ezáltal az önérvényesítési és befolyásolási stratégiák alkalmazásával a hatékony kommunikációt tudnak megvalósítani. Áttekintést kapnak a konfliktusok gyökeréről, és felismerik saját szerepüket a konfliktusok kialakulásában.

Az eredményes munkavégzés, a jó munkahelyi légkör és emberi kapcsolatok feltétele, hogy akár a személyes habitusok, vagy épp szakmai nézetek eltéréseiből adódó konfliktusokat hatékonyan és jövőorientáltan tudjuk kezelni. Tréningünk elsődleges célja a készségfejlesztés, melynek középpontjában a társas együttműködést is erősítő, eredményes konfliktuskezelés áll. A tréning a résztvevők számára elősegíti, lehetővé teszi, hogy: mélyebben megismerjék és tudatosítsák saját konfliktushelyzetben megjelenő reakcióikat, illetve viselkedéses jellemzőiket; diagnosztikai módszer segítségével beazonosítsák saját konfliktuskezelési technikájukat; tudatosítsák és elemezzék egyéni problémakezelési hibáikat, illetve azok hatékony kezelési módját; megismerjék a különböző konfliktuskezelési stílusokat illetve felismerjék saját gyengeségeiket és erősségeiket ezen a területen.