+36 20 595 3233 [email protected]

Ha arra gondolunk, hogy egy jó vezetőnek milyen képességekkel kell feltétlenül rendelkeznie, talán nem a stabil önismeret az első, ami az eszünkbe jut. Pedig a vizsgálatok szerint ez jócskán hozzájárulhat ahhoz, hogy valakiből valóban kiemelkedő vezető váljon. Tulajdonképpen az is kijelenthető, hogy mindennek az alapja az önismeret, ez ugyanis az az alap, ami elengedhetetlen a fejlődéshez.

Az önismeret az a képesség, hogy az ember figyelemmel kíséri és meg is érti a saját érzelmeit és reakcióit, a maga valójában érzékeli a személyiségét, illetve annak határait. Tisztában van az erősségeivel, a gyengeségeivel, a működésének mozgatórugóival, azzal, hogy mi motiválja vagy épp demotiválja, milyen területeken lenne szüksége fejlődésre. Mindez abban is segíti, hogy könnyebben átlásson és kezeljen bizonyos helyzeteket, hatékonyan oldja meg például a konfliktusokat. Szilárd önismeret birtokában a környezetében lévők viselkedését, cselekedeteinek okait is mélyebben megértheti. A jó vezető képes az önkontrollra, az önreflexióra és az önkritikára, el tudja fogadni, hogy nem mindig van igaza, és nem ért mindenhez. A dolgozók visszajelzéseiből, munkavégzéséből le tud vonni magára, a saját tevékenységére nézve is tanulságokat. Az önismeret hozzájárul, hogy reális elvárásokat támasszon mind magával, mind az alkalmazottaival szemben.

Az erős önismeret birtokában lévő személy általában empatikus, jól tud alkalmazkodni a váratlan vagy nehéz helyzetekhez. Magabiztos, de nem beképzelt, hiszen a hibáiról is tud. Egy ilyen vezetőt az alkalmazottak többnyire szimpatikusnak és meggyőzőnek találnak. Könnyebben fogadják el a tanácsait, hajtják végre a kéréseit és szívlelik meg a kritikáit. Ez pedig összességében gördülékeny együttműködést eredményez. Önismeret hiányában viszont a vezető arrogánsnak, esetleg túlságosan is bizonytalannak tűnhet, nehezebben nyeri el a munkavállalók bizalmát.

Hogyan fejleszthető az önismeret?

Szerencsére az önismeret egy folyamatosan fejlődő és fejleszthető képesség. Célzott képzések elvégzésével, megbízható önismereti tesztek kitöltésével is javítható. Mindemellett pedig vezetőként a következőkre is érdemes törekedni:

Figyelje meg a saját viselkedését!

A vezető próbálja meg olykor mintegy kívülről szemlélni önmagát, a viselkedését, reakcióit. Mi váltotta ki őket, mennyire tűnnek megalapozottnak? Volt-e olyan szituáció, amit esetleg túlreagált?

Figyelje meg a környezete reakcióit!

Kövesse figyelemmel azt is, hogy milyen reakciókat vált ki a környezetéből. Az ember körül lévők gyakran kifejezetten tanulságos tükröt tartanak, ha nyitott szemmel járunk, a viselkedésükből hasznos következtetéseket vonhatunk le.

Mérje fel a saját erősségeit és gyengeségeit!

Mindenki másban jó. Lényeges, hogy tisztában legyünk a saját erősségeinkkel és gyengeségeinkkel, erről akár gondolati síkon, akár írásban listát is készíthetünk. Ez abban is segít, hogy elfogadjuk és helyén kezeljük a kritikát, nyitottak legyünk a fejlődésre.

Kérjen visszajelzést!

Vezetőként minden bizonnyal tisztában van a visszajelzés fontosságával, azzal, hogy a dolgozók munkáját időről időre értékelni kell. Ugyanakkor annak is érdemes teret biztosítani, hogy ők is hangot adhassanak a véleményüknek, meglátásaiknak. Ily módon a vezető is visszajelzést kap a saját tevékenységére vonatkozóan, ami elengedhetetlen a tisztánlátásban.

Az önismeret fejleszthető, és a fentiekből is látszik, hogy érdemes foglalkozni vele. Az AGORA Intézettel most 50-70%-os pályázati támogatást és bértámogatást nyerhet a képzésen részt vevő munkatársainak. Sikerdíjas pályázati konstrukcióban dolgozunk, vállaljuk a teljes körű pályázati kivitelezést és a képzési terv összeállítását. 13 év tapasztalattal rendelkezünk, melynek köszönhetően az elmúlt években minden partnerünk pozitív elbírálásban részesült. Tudjon meg többet a Ginop Plusz 3.2.1.-21 nyújtotta lehetőségekről, és a pályázat pontos részleteiről. Keressen minket bizalommal.