+36 20 595 3233 [email protected]

A vállalatoknak időről időre át kell gondolniuk a saját működésüket ahhoz, hogy valóban hatékonyak és sikeresek lehessenek, alkalmazkodni tudjanak a megváltozott külső és belső körülményekhez egyaránt. A szervezetfejlesztés (organizational development – OD) segíti őket olyan változtatások végrehajtásában, amelyek javítják a teljesítményüket. A lényeg egy olyan vállalati környezet megteremtése, ahol a szervezet minden tagja együtt dolgozhat az előzetesen megállapított célok elérésén, összhangban a közös értékekkel és elvekkel – amelyekkel ideális esetben a vállalat összes dolgozója tisztában van. Mindez folyamatos odafigyelést, felülvizsgálást, kiértékelést és általában külső, szakértői segítséget igényel.

Young team leader organizing work in an office

Richard Beckhard, amerikai szervezetteoretikus, a szervezetfejlesztés úttörője így határozta meg a folyamat definícióját: „A szervezetfejlesztés egy tervezett, felülről irányított, a szervezet egészére ható törekvés, amely a szervezet hatékonyságának és egészségének fejlesztése érdekében, a szervezet folyamataiba történő tervezett beavatkozásokkal, viselkedéstudományi ismeretek felhasználásával zajlik.”

Hogyan zajlik a szervezetfejlesztés?

Látható, hogy a szervezetfejlesztés egy rendkívül komplex, alaposan átgondolt eljárás. Minden esetben az adott vállalat sajátosságait figyelembe véve történik. A jól felépített szervezetfejlesztési folyamatnak összhangban kell lennie a cég stratégiáival és célkitűzéseivel, a teljesítmény és a termelékenység javítása mellett szem előtt kell tartania a munkavállalók jóllétét, a szervezeti kultúra fokozását. Többlépcsős, szerteágazó beavatkozásról van szó, amely többféle megközelítés mentén valósulhat meg, ám általában elképzelhetetlen a következő elemek nélkül:

Helyzetfelmérés

Az egyik első teendő a vállalkozás aktuális helyzetének felmérése, az erősségek, illetve a fejlesztendő területek, felmerülő problémák és gyengeségek beazonosítása. Ehhez meg kell ismerni az aktuálisan alkalmazott módszereket, stratégiákat, át kell tekinteni a teljesítményre vonatkozó, rendelkezésre álló adatokat. Csak a teljes kép ismeretében lehet hatékony a beavatkozás.

Close up photo of business graph analysis document

Célok meghatározása

A szervezetfejlesztési célokat a vállalat küldetésének, jövőképének és értékeinek figyelembevételével lehet meghatározni. Ezek kulcsfontosságú szempontok, amelyek ideális esetben minden dolgozó által jól ismertek, és a mindennapos munkavégzésre is hatással vannak. Időről időre muszáj áttekinteni, felülvizsgálni őket. A célok természetesen az előző pontban említett fejlesztendő területekre, a problémák megoldására fókuszálnak.

Stratégia megtervezése, végrehajtása

Az áhított eredményekhez világosan megfogalmazott akciótervre, stratégiára van szükség. Ekkor zajlik a szervezetfejlesztési feladatok konkretizálása, felelőseinek kijelölése, valamint a végrehajtás ütemezése. A megállapított stratégia gyakorlatba történő átültetése a beavatkozás, ami segít a célok elérésében. A részfeladatok teljesülését folyamatosan nyomon kell követni.

Ellenőrzés, kiértékelés

Végezetül lényeges a beavatkozás hatékonyságának kiértékelése, mérése. Ez többféleképpen is történhet annak függvényében, hogy az adott szervezetfejlesztési folyamat konkrétan milyen lépéseket tartalmazott. Amennyiben szükséges, lehetőség van korrekciós intézkedések bevezetésére, végrehajtására is.

A szervezetfejlesztés a munkavállalóra és a vállalkozásra is tekintettel van, ahhoz, hogy valóban eredményes legyen, a szervezet és a benne dolgozók fejlődését is szem előtt tartja. Az AGORA Intézet tréningjei mindkét területen támogathatják a vállalatot, elősegítik a szervezet sikerességének, versenyképességének fokozását. Az AGORA Intézettel most 50-70%-os pályázati támogatást és bértámogatást nyerhet a képzésen részt vevő munkatársainak. Sikerdíjas pályázati konstrukcióban dolgozunk, vállaljuk a teljes körű pályázati kivitelezést és a képzési terv összeállítását. 13 év tapasztalattal rendelkezünk, melynek köszönhetően az elmúlt években minden partnerünk pozitív elbírálásban részesült. Tudjon meg többet a Ginop Plusz 3.2.1.-21 nyújtotta lehetőségekről, és a pályázat pontos részleteiről. Keressen minket bizalommal.