+36 20 595 3233 [email protected]

Minden bizonnyal sokan találkoztak már az MBTI (Myers-Briggs Type Indicator – Myers-Briggs Típusindikátor) személyiségteszttel, ami a világ egyik, ha nem a legnépszerűbb személyiségtesztje. Az interneten is több változatban elérhető, általában azért közkedvelt, mert néhány kérdés megválaszolása után meglepően pontos képet fest a kitöltő jellemvonásairól, erősségeiről és gyengeségeiről. Ezek alapján pedig még arra is ajánlásokat tesz, hogy az illetőhöz milyen munkakörök, feladatok illenek a legjobban. Természetesen nem minden foglalkozás való mindenkinek, így aztán nem csoda, hogy a cégek is egyre gyakrabban nyúlnak a személyiségtesztek eszközéhez akkor, ha jobban megismernék a munkavállalót. Az MBTI azonban nem csak a munkáltató számára lehet hasznos, a munkavállalót is segíti az önismerete fejlesztésében.

A Myers-Briggs Típusindikátor Carl Gustave Jung svájci pszichiáter elméletein alapszik, célja a személy főbb viselkedési mintázatainak, jellemének, tulajdonságainak feltérképezése. Jung egyik alaptézise, hogy mindannyiunkban benne van a növekedés, fejlődés iránti vágy. A szakembernél az egyes személyiségtípusok meghatározásában az introvertált, vagyis a befelé forduló, illetve az extrovertált, vagyis a kifelé forduló beállítottság szembeállítása lényeges. Ez az MBTI tesztben szintén kulcsfontosságú komponens, és a mindennapi élet során is számos szituációban befolyásolja az ember viselkedését.

Hogyan működik az MBTI személyiségteszt?

Az MBTI személyiségteszt négy különböző dimenzió, ellentétpár mentén méri fel és azonosítja be az egyén személyiségtípusát, viselkedési preferenciáit. Ezek segítségével pontos információkat nyújt például a világhoz és az embertársaihoz való viszonyulásáról, az információfeldolgozási jellegzetességeiről, illetve a döntései, cselekedetei mozgatórugóiról. A négy ellentétpár a következő:

Intorvertált (Introverted) – Extrovertált (Extroverted)

Érzékelő (Sensing) – Intuitív (INtuitive)

Gondolkodó (Thinking) – Érző (Feeling)

Megítélő (Judging) – Észlelő (Perceiving)

Az introvertált személy befelé forduló, tartózkodóbb, energiáit belülről szerzi, míg az extroverált társaságkedvelő, kifelé forduló, az energiát kívülről nyeri. Az érzékelő a világ érzékek által észlelhető jelenségeire érzékeny, az intuitív belülről rendezi az így nyert adatokat, az összefüggésekre fogékony. Az érző inkább ösztönös, a megérzéseire hallgat, a gondolkodó ellenben racionális. A megítélő szereti az egyértelmű kategóriákat, megítéli és kategorizálja a dolgokat, az észlelő lassabban, megfontolva halad, nem kedveli a kész kategóriákat.

A kérdések megválaszolása után a teszt a kitöltőt a 16 személyiségtípus valamelyikébe sorolja be. Ezek az angol kifejezések kezdőbetűiből (az intuitive esetén a második betűből) állnak össze. Egy személyiségtípust tehát négy betű jelöl. Természetesen az egyes személyiségtípusok kevertek, mint ahogyan nem húzható éles határ az introvertált és az extrovertált emberek között sem, az adott szituáció is befolyásolhatja a viselkedésüket.

Hogyan hasznosítható a munkahelyen?

Ideális esetben a munkáltatók tisztában vannak vele, hogy a szervezet lelkét a benne dolgozó munkavállalók jelentik, akik mind különböző egyéniségek. Más és más személyiségjegyekkel, motivációkkal, meggyőződésekkel, erősségekkel és gyengeségekkel rendelkeznek. A vállalat hatékonysága is múlhat azon, hogy a megfelelő emberek a megfelelő helyeken vannak-e, ezt pedig nemcsak a tudásuk, hanem a viselkedési preferenciáik is meghatározzák. Az ehhez szükséges információk egy része az MBTI személyiégteszt használatával hozzáférhetővé válik. Arról nem is beszélve, hogy a kapott eredmény fényében a dolgozó is jobban megismeri a saját működését. Ez pedig a mindennapokban a hatékonyabb stresszkezelésben, időbeosztásban, kommunikációban és konfliktuskezelésben is segítheti őt. A vállalatok például a következő területeken vehetik hasznát a Myers-Briggs Típusindikátornak:

Csoportok összeállítása: az MBTI eredmények sokat elárulnak arról, hogy az alkalmazottak hogyan és kivel fognak a legeredményesebben és legsúrlódásmentesebben együtt dolgozni. A menedzserek így úgy állíthatják össze az egyes csoportokat, hogy a dolgozók erősségei és gyengeségei kiegészítsék egymást.

A dolgozók motiválása: a személyiségtípus a motivációra is hatással van. Míg például bizonyos munkavállalók egyértelmű utasításokkal, majd a lehető legnagyobb önállósággal motiválhatók, addig mások állandó visszacsatolással, pozitív visszajelzésekkel lelkesíthetők. Akadnak, akik szívesen szerepelnek, örömmel veszik, ha az ő feladatuk a prezentáció, mások viszont amennyire csak tudják, elkerülnék az ilyen tevékenységeket.

Zökkenőmentes kommunikáció: a szervezeten belül a hatékony, lehetőség szerint zökkenőmentes kommunikáció rendkívül fontos tényező. Amennyiben a munkavállalók tisztában vannak a saját és a kollégáik személyiségének alapjaival, jobban megértik egymást, ami az interakciót is nagyban támogatja.

Hatékony vezetés: az a vezető, aki jól ismeri a beosztottjait, különösen hatékony tud lenni. Azonban nemcsak ezért lehet hasznos számára az MBTI, hanem mert stabil önismeretre is szüksége van a feladatköre betöltéséhez.

Az AGORA Intézet a Meyers-Briggs személyiségtipológia alkalmazásával elősegíti a dolgozók mélyebb megismerését, az önismeret fejlesztését. Az AGORA Intézettel most 50-70%-os pályázati támogatást és bértámogatást nyerhet a képzésen részt vevő munkatársainak. Sikerdíjas pályázati konstrukcióban dolgozunk, vállaljuk a teljes körű pályázati kivitelezést és a képzési terv összeállítását. 13 év tapasztalattal rendelkezünk, melynek köszönhetően az elmúlt években minden partnerünk pozitív elbírálásban részesült. Tudjon meg többet a Ginop Plusz 3.2.1.-21 nyújtotta lehetőségekről, és a pályázat pontos részleteiről. Keressen minket bizalommal.