+36 20 595 3233 [email protected]

Általában hajlamosak vagyunk rá, hogy az IQ-t az EQ, vagyis az érzelmi intelligencia fölé helyezzük, mintha az sokkal fontosabb lenne a boldogulás szempontjából. A valóság viszont az, hogy mindkettőre szükség van a mindennapokban, így például a munkahelyen is. Sőt azok a vállalatok, ahol magasnak mondható a csapat érzelmi intelligenciája, sokkal sikeresebbek lehetnek – de vajon miért van ez így?

Fotó: fauxels

Nagyon leegyszerűsítve az IQ, vagyis az intelligenciahányados egy adott személy értelmi képességeit, problémamegoldó készségeit mutatja, az EQ, azaz az érzelmi hányados pedig azt a képességet határozza meg, hogy hogyan ismerjük fel, különböztetjük meg és kezeljük a saját, illetve a környezetünk érzelmeit. Daniel Goleman pszichológus, az érzelmi és társas intelligencia nagy hatású kutatója úgy gondolta, hogy míg az IQ befolyásolhatja, hogy milyen jegyeket kapunk az iskolában, majd milyen lesz az első munkahelyünk, a további sikereinkben, előrejutásunkban már jóval nagyobb szerepe lehet az EQ-nak. Ennek oka rendkívül egyszerű: az, hogy milyen kapcsolatot tudunk kialakítani a többi emberrel, az életünk minden területére komoly hatással van, a sikerességünket is döntően befolyásolhatja. Goleman teóriájában az EQ főbb összetevői az öntudat, az önszabályozás, a motiváció, az empátia és a szociális képességek.

Érzelmi intelligencia szerepe a munkahelyen

Napjainkban a munkaerőpiacon a networking, vagyis a kapcsolatépítés az egyik legalapvetőbb teendő. A vezetők, menedzserek esetében elengedhetetlen a kimagasló EQ, de az sem véletlen, hogy gyakran ők maguk is a magas érzelmi intelligenciájú munkavállalókat részesítik előnyben. Egy cég életében szinte minden az interakcióról szól, rendszeresek a meetingek, a tárgyalások, a döntéshozatali szituációk. A szervezet fejlődésének, növekedésének záloga lehet, hogy mennyire sikeres a kapcsolatok kialakításában, ehhez pedig alapvetően jó kommunikációs és konfliktuskezelési skillekkel rendelkező, empatikus dolgozókra van szükség. A magas EQ-jú munkavállalók nyitottabbak egymás ötleteire, problémáira, meghallgatják a másikat, jobban látják a saját és a többiek szerepét is a csapatban, konstruktív visszajelzéseket adnak. Mindez összehangolt, olajozott működést eredményezhet. Az összetartó közösség ráadásul csökkenti a munkahelyi fluktuációt, megkönnyíti a hosszú távú tervezést.

Goleman szerint az EQ része az önmotiválás is. Ez azt jelenti, hogy az ember képes arra, hogy külső motiváló tényezők nélkül is produktív legyen. A magas érzelmi intelligenciájú egyének tisztában vannak a saját erősségeikkel és gyengeségeikkel, ez pedig elősegíti a fejlődésüket is. Helyén tudják kezelni a kritikát, tanulnak a vezetői visszajelzésekből, ami pozitív befolyással bír a vállalat egészének eredményességére. Kordában tudják tartani az érzelmeiket, miközben alkalmazkodnak az olykor dinamikusan változó körülményekhez.

Látható tehát, hogy a magas érzelmi intelligenciájú csapatból jócskán profitálhat a vállalat. Szerencsére az EQ némi elhatározással javítható. Az AGORA Intézet képzései segítenek a vezetők és munkavállalók önismeretének, kommunikációs és konfliktuskezelési képességeinek fejlesztésében, valamint a csapat összekovácsolásában is. A képzések nemcsak a vállalat eredményességének fokozásához járulhatnak hozzá, hanem a munkahelyi hangulat emeléséhez is. Az önismeret elmélyítését célzó tréningről itt olvashatsz bővebben.