Projektmenedzsment

Képzéseink AGORA Audits Eseménynaptár

Kinek ajánljuk: Aktív és leendő projektmenedzsereknek, akik szeretnék hatékonyan, eredményesen és felelősségvállalással végezni a munkájukat akár hatáskörön túli vezetési helyzetekben is. Minden a projektmunkában közvetetten, vagy közvetlenül, projekt-teamtagként részt vevő beosztott kollégának, hogy megértse a projektműködés lényegét, felismerje, és elfogadja az eltéréseket a rutinszerű tevékenységektől. Közép és felsővezetőknek, hogy korábbi vezetői tudásuk mellé új típusú menedzseri ismereteket szerezzenek, megismerjék azokat a kritikus sikertényezőket, amelyeket vezetőként ők tudnak leginkább befolyásolni, illetve, hogy későbbi munkájuk során ki tudják aknázni a projektszemléletben rejlő stratégiai előnyöket is.

A program eredményeképpen:  A résztvevők megismerik azokat a személyes, tervezési és környezetvezérlési kompetenciákat, amelyekkel a projektek sikeresen végrehajthatók. Felismerik saját erényeiket és korlátaikat e kompetenciák terén, képesek lesznek saját maguk számára fejlődési irányokat meghatározni. Konkrét hard technikákat kapnak az egyes tervezési, kontrolling és beavatkozási feladatokhoz. Megismerik a projektmenedzsment egyes területei közötti összefüggéseket, ezért képesek lesznek az egyedi technikákat integrált módon használni, és ezáltal a teljes projektfolyamatot sikeresebbé, hatékonyabbá tenni.

Az üzleti vállalkozások egyészséges fejlődése, növekedése érdekében sokszor szükségessé vállhat új kapacitások kiépítése, új termékek, szolgáltatások kifejlesztése és bevezetése, vagy a növekvő szervezet átalakítása a hatékonyabb működés érdekében. A cégek életében felmerülő ilyen egyedi, különleges, nagy jelentőségű vagy nagy kockázatú tevékenységeket a sikeres végrehajtás érdekében érdemes projektként kezelni. A projektmenedzsment a megfelelő módszerek, eszközök, technikák és kompetenciák tudatos alkalmazása révén lehetővé teszi, hogy a nem rutinszerűen végzett tevékenységek is nagy biztonsággal, adott határidőn és költségkereten belül hozzák az elvárt eredményeket. A projektmenedzsment eszköztár és szemlélet alkalmazása a fentieken túl számos más előnnyel is szolgál a hordozószervezet és az érintettek számára, többek között segít hatékonyabban felhasználni a szűkös erőforrásokat, alapot ad az időkeretek racionális meghatározásához, és a potenciális csúszások elkerüléséhez, jelentősen növeli a siker esélyét, és biztosítja, hogy az érintettek szerteágazó elvárásai egyformán megvalósulhassanak.

Szolgáltatásaink az egyszerű tantermi képzésektől a komplex (projekt)szervezetfejlesztési megoldásokig terjednek:

  • Rendelkezünk általános, rögzített tartalmú, engedélyezett PM képzésekkel.
  • Vállaljuk testre szabott képzési modulok összeállítását, akár előre megfogalmazott fejlesztési igények alapján, akár helyszíni, feltáró interjúinkra alapozva.
  • Konkrét projektcsapatok segítéséhez vállaljuk csapatra szabott – metodikai (hard) vagy kapcsolati (soft) -fejlesztő tréningek megtartását.
  • Konkrét projektek esetén vállaljuk a projektmenedzser technikai és vezetői háttértámogatását. (Shadow coaching)
  • Igény esetén teljes PM kultúra érettségi felmérést is tudunk végezni, azonosítani a javítható pontokat, javaslatot tenni a működés megváltoztatására, és vállalkozunk a változási folyamat teljes menedzselésére is.

Képzéseink során áttekintjük a projektek sikeres végrehajtásához szükséges legfontosabb kompetenciákat, megismerjük és begyakoroljuk az alapvető módszereket és technikákat, valamint kialakítjuk azt a szemléletet, ami a projektkörnyezetben megvalósuló hatékony vezetést, sikeres együttműködést lehetővé teszi