+36 20 595 3233 [email protected]

A helyzetfüggő vezetés rendkívül hatékony vezetési forma, lényege a munkavállalók tudásának és motiváltságának felmérése. Az így nyert információk birtokában kialakíthatók a legmegfelelőbb irányítási és támogatási stratégiák. Nyílt titok, hogy az egyes vezetői stílusok jelentősen befolyásolhatják a csapat eredményességét és a szervezeten belül uralkodó hangulatot is.

A helyzetfüggő vezetés elméletét 1969-ben mutatta be Paul Hersey és Ken Blanchard. Teóriájuk szerint a dolgozók a motivációjuk és a szaktudásuk alapján négy fejlettségi kategóriába sorolhatók, ezek pedig más és más vezetési stílust tesznek indokolttá. A vezetési stílusokat az különbözteti meg egymástól, hogy milyen arányban tartalmaznak irányító, illetve támogató komponenseket. Hersey és Blanchard tehát úgy gondolták, hogy a jó vezető képes alkalmazkodni a munkavállaló fejlettségi szintjéhez, ez pedig különösen gyümölcsöző együttműködéshez vezet. A modell többek között azért hatékony, mert annyi energiát kíván a vezetőtől, amennyire feltétlenül szükség van, illetve annyi önállóságot biztosít az alkalmazottnak, amennyit igényel. Így elérhető a súrlódásmentes, fejlődést támogató, eredményes közös munka.

A helyzetfüggő vezetés alapjai

A helyzetfüggő vezetés alapja, hogy a dolgozó fejlettségi szintje határozza meg a vezetési stílust. Az első lépés tehát a munkavállaló szaktudásának és motivációjának felmérése.

Az első szinten az alkalmazott szaktudása és motivációja is alacsony, így aztán a rábízott munkát sem tudja megfelelően teljesíteni. A második szinten annak ellenére, hogy híján van a munkához szükséges képességeknek és tudásnak, szeretné elvégezni azt. A harmadik szinten a készségek szintje magas ugyan, ám a motivációval különböző okokból kifolyólag problémák lehetnek. Az ebbe a kategóriába sorolható munkavállalók valószínűleg jól teljesítenek, ám korántsem olyan jól, mint amire képesek lennének. A negyedik szinten a dolgozók szaktudásával és motivációjával is minden rendben van.

Már a fentiekből is látszik, hogy az egyes kategóriák más és más vezetői attitűdöt igényelnek. Értelemszerűen az első szinten jóval nagyobb mértékű bevonódásra van szükség, mint a negyediken. Az alapján, hogy hogyan keveredik benne az irányítás és a támogatás, a modellben négyféle vezetői stílust lehet megkülönböztetni.

Négyféle vezetői stílus

Az irányító (rendelkező) vezetési stílus jellemzője, hogy irányítás fókuszú, a feladat pontos elmagyarázásával és a teljesítés szoros ellenőrzésével jár. Az alacsony motivációjú és tudású munkavállalóknál lehet különösen célravezető.

Az edző (meggyőző) vezetési stílusban az irányítás és a támogatás is fontos szerephez jut, különösen hasznos a kettes szinten lévő alkalmazottaknál. Az ehhez folyamodó vezető meghozza a döntéseket, pontos instrukciók és indoklás mellett adja ki a feladatokat, segíti a dolgozók fejlődését.

A támogató (együttműködő) vezetési stílusban a támogatáson, nem pedig az irányításon van a hangsúly, a közös döntéshozást közös gondolkodás előzi meg. Akkor lehet rá szükség, ha a munkavállaló tudása magas, a motivációja viszont kívánnivalót hagy maga után.

A delegáló vezetés a lehető legnagyobb önállóságot biztosítja az alkalmazottaknak, akiknek a tudásszintje és a lelkesedése is magas. Ekkor a vezető a háttérből figyel, ebben az esetben az irányítás éppúgy alacsony, mint a támogatás.

A helyzetfüggő vezetés kifejezetten hatékony stratégia. Ugyanakkor érdemes szem előtt tartani, hogy az egyes kategóriák a valóságban nem különülnek el ilyen élesen egymástól. A munkavállalók teljesítménye is hullámzó lehet például aszerint, hogy épp milyen feladatot kaptak.

A helyzetfüggő vezetés alapjaival, stratégiáival célzott képzések során is érdemes megismerkedni. Az AGORA Intézettel most 50-70%-os pályázati támogatást és bértámogatást nyerhet a képzésen részt vevő munkatársainak. Sikerdíjas pályázati konstrukcióban dolgozunk, vállaljuk a teljes körű pályázati kivitelezést és a képzési terv összeállítását. 13 év tapasztalattal rendelkezünk, melynek köszönhetően az elmúlt években minden partnerünk pozitív elbírálásban részesült. Tudjon meg többet a Ginop Plusz 3.2.1.-21 nyújtotta lehetőségekről, és a pályázat pontos részleteiről. Keressen minket bizalommal.