+36 20 595 3233 [email protected]

DISC 

 

A DISC módszertan egy színekkel szimbolizált, könnyen érthető, internet alapú, 24 feleletválasztós kérdést tartalmazó, online-kérdőív, mely képes felmérni az egyén munkahelyi és személyes viselkedési stílusát.

Az elméleti alapja C. G. Jung személyiségelméletének felhasználásával készült és segítséget nyújt viselkedési stílusunk feltérképezéséhez, megértéséhez, önismeretünk növeléséhez.

A kérdőív eredményeinek segítségével a vezetők

 • képesek jobban megérteni munkatársaikat,
 • azok viselkedését és
 • munkával kapcsolatos igényeit, elvárásait.

 

A csapattagok számára segítséget nyújt ahhoz, hogy

 • felismerjék saját és mások erősségeit,
 • beazonosítsák a különböző viselkedési stílusokat,
 • ezzel megértsék és jobban értékeljék azokat.

Az eredmények kiértékelése lehetőséget teremt rátekinteni azokra a területekre is, ahol fejlődésre lenne szükség.

A DISC kérdőív kitöltése 10-15 percet vesz igénybe, és az eredmények alapján a rendszer egy (vezetői riport esetén kb. 20 oldalas, munkatársi riport esetén kb. 10 oldalas) személyre szabott riportot, szöveges elemzést generál.

 

MIT MÉR A DISC?

A DISC mozaikszó a következő alap viselkedési minőségek meglétét méri az egyénnél és a csoportban:

D    – Dominancia
I     – Befolyásolás
S    – Kitartás
C    – Szabálykövetés

 

A KÜLÖNBÖZŐ ALAP VISELKEDÉSI STÍLUSOK LEGFONTOSABB JELLEMZŐI:

Dominancia (D):

Alapvetően feladatközpontú, extrovertált. Viselkedése közvetlen és független. Az ilyen ember célratörő, eredményorientált, domináns, versengő, gyorsan dönt, kezdeményező, merész, határozott és tetterős.

 

Befolyásolás (I):

Emberközpontú és extrovertált, az emberekhez bizalommal közeledik. Viselkedése nyílt és közvetlen. Az ilyen típusú ember önbizalommal teli, meggyőző, lelkes, derűlátó, népszerű, társaságkedvelő, elfogulatlan, optimista.

 

Kitartás (S):

Emberközpontú és introvertált, igazi csapatjátékos. Viselkedésére a lassúbb tempó és a megnyugtató stílus jellemző. Az ilyen ember kedves, türelmes, jó hallgatóság, higgadt, őszinte, megértő. Számára a szoros emberi kapcsolatok az igazán fontosak.

 

Szabálykövetés (C):

Feladatközpontú és introvertált. Viselkedése önálló és módszeres. Számára a feladat az, ami igazán fontos. Az ilyen ember pontos, elemző, lelkiismeretes, magas normákkal rendelkező, óvatos, precíz, tényfeltáró, diplomatikus.

 

A DISC riport tartalma:

 • Általános jellemvonások
 • Érték a szervezet számára
 • Kommunikációs lista
 • Ideális környezet
 • Motivációs szempontok
 • Fejlesztendő területek

 

Az adott személy viselkedési stílusa kétféle grafikus ábrázolással is megjelenik a személyes riportjában. Ezzel láthatóvá válik a személy természetes stílusa, tehát az, amely szerint természeténél fogva viselkedik, másrészt a felvett stílusa, az a mód, ahogyan az egyén a környezetre reagál, amilyen viselkedést szükségesnek érez ahhoz, hogy az adott munkakörében sikeres legyen.

A riportokat egy csapatépítő jellegű, játékos tréninggel, vagy workshoppal egészítjük ki, ahol saját élményekkel, játékos formában sajátítják el a résztvevők a rendszer használatát.

A vezetői riportokat egy személyes konzultáció keretében elemezzük ki, amely alkalmas egyéni és csoportos fejlődési, fejlesztési terv kialakításához is.

A DISC segítségével az emberek közötti viselkedésbeli különbségek jól leírhatók, magyarázhatók és kezelhetők. A DISC az emberi viszonyoknak olyan közös nyelve, melyet bárki könnyen megtanulhat, sőt alkalmazhat, ezzel jelentősen növelve a hatékony kommunikáció és együttműködés esélyét a csapaton belül. Kiváló alapot teremt a fejlesztések és további képzések tervezéséhez, hatékonyabbá tételéhez is.

 

A DISC rendszer lehetséges alkalmazási területei:

 • Munkatárs és vezető kiválasztás
 • Képzés, fejlesztés megalapozása, egyéni és csoportos fejlesztési terv készítése
 • Coaching, mentorálás
 • Csapatépítés
 • Konfliktuskezelés
 • Kommunikációs hatékonyság növelés
 • Együttműködés növelés

 

A DISC alkalmazásával várható eredmények:

 • A DISC rendszer élményszerű elsajátítása és alkalmazása hatására, közös kultúra és nyelv alakul ki.
 • A résztvevők tisztában lesznek saját értékeikkel. Támaszkodni tudnak erősségeikre, és képesek lesznek kezelni saját korlátaikat.
 • A rendszer alkalmazásával könnyebben felismerik mások viselkedési stílusát és elsajátítanak olyan eszközöket, melyek segítségével különböző munkatársakkal és partnerekkel is tudnak hatékonyabban kommunikálni és együttműködni.
 • A csoporttagok jobb megismerése és elfogadása révén, elfogadóbb és hatékonyabb kommunikáció és együttműködés alakul ki.
 • Képesek lesznek jobban megérteni a konfliktusok okát, és kezelni azokat.
 • Tudatosulnak a csoporton belüli különbözőségek, amelyek egyben lehetőségekké válnak – így a résztvevők képesek lesznek ezeket tudatosan kiaknázni.
 • A rendszer tudatos alkalmazása és beépítése a napi gyakorlatba, segíti a vezetőket a munkatársaikkal való személyre szabottabb együttműködés kialakításában, mely lehetőséget ad a motiváció és elkötelezettség növelésére is.

 

 

Krihó-Földesi Irén

Krihó-Földesi Irén

Senior tréner-tanácsadó, business coach

Krihó-Földesi Irén

Senior tréner-tanácsadó

Krihó-Földesi Irén

Minden jog fenntartva. © 2023 AGORA Oktatási Intézet Kft.

Felnőttképzési engedélyszám: E/2021/000170
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/002075