Vezetésfejlesztés

Képzéseink AGORA Audits Eseménynaptár

Kinek ajánljuk: A szervezetben különféle hierarchiai szintjén lévő vezetőknek, illetve előléptetés előtt álló munkatársaknak.
A program eredményeképp: Vezetői Akadémiánkon arra fókuszálunk, hogy a vezető pozícióban lévő munkatársak segítséget kapjanak új ismeretek és készségek elsajátításában, valamint azon tulajdonságaik, személyiségjegyeik megerősítésében, melyek képessé teszik őket arra, hogy sikeres vezetővé váljanak.

Vezetői programunk minden partner szervezetünk esetében más és más: igényük szerint két napos tréningekkel, egyéni vagy csoportos coaching-gal, vagy akár több modulos komplex Vezetői Akadémiával segítjük partnereink vezetőit.

MOTTÓNK:
„Ez az idő és a tehetség kora. Egy olyan kor, ahol időt és tehetséget szerveznek, ahol időt és tehetséget alkalmaznak, ahol időt és tehetséget csomagolnak. A legfontosabb erőforrás cipőt visel, öt körül pedig fogja magát és hazamegy. Ebből következik, hogy a vezetés és az igazgatás a kulcsa a kompetitív előnyök szerzésének. Ezek különböztethetnek meg a versenytársaktól. Az, hogy hogyan vonzod magadhoz, tartod meg és motiválod az embereket fontosabb, mint a technológia. A vállalatod igazgatásának és vezetésének módja alapvető fontosságú megkülönböztető eszköz. Ez fenntartható egyediséget teremthet.”
/Kjelle A. Nordstrom és Jonas Ridderstrale: Funky Business – A tehetség táncoltatja a tőkét című könyvéből/

Programjaink egyik leghangsúlyosabb fókusza a tehetségmenedzsment (A vezető és a munkatárs). A témakör keretében résztvevőink ön-és emberismeretének fejlesztését követően a különféle vezetői szerepek megismertetése és a helyzetfüggő vezetés, valamint az ehhez kapcsolódó vezetői kommunikációs stílusok begyakorlására kerül sor. A résztvevők elsajátítják a motiválás, bevonás és delegálás eszközeit, valamint a coaching típusú fejlesztés és a teljesítményértékelés módszereit. A szükséges tudást, készségeket és attitűdöt változatos módszerekkel fejlesztjük.

Programunk többi részét A vezető és a szervezet, A vezető és a csapat, valamint A vezető és a rendszerek dimenziók mentén építettük fel.

A vezetőnek kétségeket kizáróan és folyamatosan meg kell világítania, hogy a szervezet és/vagy az ő általa vezetett csapat milyen jövőképpel, stratégiai célokkal, és értékekkel rendelkezik. Résztvevőink képesek lesznek megfogalmazni szervezetük vagy szervezeti egységük vezérlő értékeiket, megalkotni vízióját és misszióját, valamint felépíteni az ezek eléréshez vezető kisebb lépcsőfokokat a stratégia és célok megtervezésén keresztül.

A kiváló vezető csapatban gondolkodik: lelkesíti kollégáit, sikerorientált, és ő maga is képes csapatban működni. Biztosítja csapatának az erőforrásokat, a megfelelő felhatalmazást és kontrollt a munkájuk elvégzéséhez. Tudja, hogy a bizalom légkörének megteremtése és az elkötelezettség szintjének magas szinten tartása saját eredményességének tartósságát határozza meg. Ezen modul keretében a vezetők megtanulják, hogyan fejleszthetik tudatosan csapatukat, és hogyan érhetnek el közösen kiváló eredményeket. Eszközöket és segítséget kapnak többek között abban, hogyan növeljék a közös felelősségvállalás és elkötelezettség mértékét, a csoporton belüli elszámoltatás szintjét, a közös értekezletek hatékonyságát.

Gyakran halljuk, hogy a kiváló vezető egyik ismérve, hogy még hosszabb távolléte esetén sem „omlanak össze” a dolgok, sőt, tökéletesen működik minden. Ennek érdekében a sikeres vezető arra törekszik, hogy a területén lévő folyamatok, rendszerek, eljárások tökéletesedjenek, fejlődjenek. Az optimális működés érdekében átlátható, összehangolt rendszereket állít fel, melyek működését a meghatározott mérőszámok és indikátorok segítségével folyamatosan nyomon követi. Felismeri, hogy a rendszerek következetes használatával képes szervezete és csapata folyamatos, kiegyensúlyozott kiváló teljesítményt elérni. A modul során a részt vevő vezetők segítséget kapnak saját rendszereik és mérőszámaik kidolgozásában – mind a végrehajtás, mind a tehetségmenedzsment terén.