Válságmenedzsment és válságkommunikáció

Képzéseink AGORA Audits Eseménynaptár

Kinek ajánljuk: Elsősorban olyan vezetők, illetve olyan munkakörben dolgozók számára fejlesztettük ki képzésünket, ahol gyakorta fordulnak elő váratlan helyzetek, s az egész szervezet megítélése, vagy esetenként túlélése függhet attól, hogy az érintettek milyen formában és milyen gyorsan reagálnak, kommunikálnak.
A program eredményeképp: A képzés résztvevői képesek lesznek válságszituációban a lehető legkörültekintőbben kommunikálni, gyors és érthető válaszokat adni az érintettek és az újságírók kérdéseire. A program végére a szervezet rendelkezni fog az adott évre válságkommunikációs tervvel.

Válsághelyzetet megoldani nehéz, felkészületlenül lehetetlen! Természetükből adódóan a válsághelyzetek váratlanok, kellemetlen irányba terelik a szervezet, vagy a közösség életét, súlyosan kizökkentik a hétköznapok ritmusát, anyagi veszteséget okoznak, végső esetben emberéletek is veszélybe kerülhetnek.
A válsághelyzetekre való felkészülés ma már minden szervezet kötelessége, az elmúlt évtizedek rámutattak, hogy a felkészült válságmenedzsment és válságkommunikáció radikálisan csökkenti a kár nagyságát, meg is előzheti annak kialakulását, hatékonnyá teheti a kárelhárítás mechanizmusát. A program célja felkutatni a lehetséges válsághelyzeteket, lefektetni a megelőzésük, illetve kezelésük leghatékonyabb módjait, felkészülni a válságkommunikáció kézben tartására, és képessé tenni a menedzsmentet a válságkezelés feladataira. A tréning során elemezzük a már megtörtént válsághelyzeteket, csoportmunkával azonosítjuk az előre látható krízispontokat, és azok megelőzésének, vagy kezelésének módjait, gyakorlati válságkommunikációs feladatokat végzünk, végezetül elkészítjük az adott szervezetre vonatkozó válságtervet.