Szakképzési hozzájárulás

Képzéseink AGORA Audits Eseménynaptár

2010. július 1-jével változtak a szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére elszámolható költségekre vonatkozó szabályok: az összköltség 60%-a elszámolható, és bár nőtt az elszámolható képzések köre, csökken az egy főre fordítható összeg nagysága.

A szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére elszámolható költségek maximális támogatási intenzitása:
a) általános képzés esetén az elszámolható költségek 60%-a
b) speciális képzés esetén az elszámolható költségek 25%-a

A maximális támogatási intenzitás az elszámolható költségek 80%-ának megfelelő maximális támogatásig növelhető a következők szerint:
a) 10 százalékponttal a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalóknak nyújtott képzés,
b) 10 százalékponttal középvállalkozás, és 20 százalékponttal mikro- vagy kisvállalkozás esetén.

A támogatás mértéke nem haladhatja meg a maximális támogatási intenzitást, és nem lehet több a képzésben résztvevőnként és képzési óránként a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére – külön jogszabály alapján – megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb havi összegének (minimálbér) 6 százalékánál, vagyis maximum 71.500,-Ft x 0,06= 4.290,-Ft/fő/óra, a minimális képzési idő figyelembe vételével 4.290,-Ft/fő/óra x 20 óra= összesen 85.800,-Ft/fő

Milyen kiadások számolhatók el?
1. a képzés díja,
2. a képzéshez kapcsolódó felnőttképzési szolgáltatás díja,
3. a képzés során felhasznált, hallgatóknak véglegesen átadott tankönyvek, taneszközök költségei,
4. a képzésben résztvevő munkavállalónak a képzéssel összefüggő igazolt utazási és szállásköltsége, amennyiben a képzés nem a telephelyen, székhelyen történik,
5. általános közvetett költségek (adminisztrációs díj, bérleti díj, rezsiköltségek, stb), vizsga-vizsgáztatási díj, résztvevő munkavállaló személyi jellegű költségei (2000.évi C törvény 79 § (1)bekezdésében meghatározott) az 1-4 pontban felsorolt elszámolható költségek összértékéig.

A képzésben résztvevő munkavállaló személyi jellegű költségei vonatkozásában csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből termelésben eltöltött idő vagy annak megfelelője levonása után.

Az oktatók, tanácsadók, illetve e képzésben résztvevő munkavállaló személyi jellegű ráfordításaiból elszámolható költség havi (huszonkét munkanapra vetített) mértéke nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző második évre vonatkozó KSH adatok szerint a versenyszférában foglalkoztatottak havi átlagkeresetének kétszeresét. (177.413 x 2= 354.826/22= 16.128/8= 2.016,-Ft/óra)

Mi az elszámolás alapja?
– Szolgáltatási szerződés
– Képzésenként kiállított számla (részletes adatokkal)
– A képző intézmény akkreditációs tanúsítványa
– A 48/2001.OM rendelet 4 §-ban meghatározott értesítés/igazolás
– Képzési program, vagy program-akkreditációs tanúsítvány.

Az elszámolás adatszolgáltatási kötelezettséggel jár a 15/2009. SzMM rendelet mellékletében szereplő adatlapon, a mellékletek szerint a tárgyévre elszámolt képzésre a tárgyévet követő év második hónapjának 25. napjáig a székhely szerint illetékes regionális munkaügyi központnak.

Hogyan osztályozzák a cégeket?

A 800/2008/EK bizottsági rendelet, a 15/2009. SzMM rendelet alapján a vállalkozások méretét az alábbiakban határozza meg:

Mikrovállalkozások:
– foglalkoztatottjainak száma (legfeljebb) 10 fő
– éves nettó árbevétel (legfeljebb) 2 millió euró

Kisvállalkozások:
– foglalkoztatottjainak száma (legfeljebb) 50 fő
– éves nettó árbevétel (legfeljebb) 10 millió euró

Középvállalkozások:
– foglalkoztatottjainak száma (legfeljebb) 250 fő
– Éves nettó árbevétel (legfeljebb) 500 millió euró