Stresszkezelés és regenerációs program egészségügyi dolgozók számára

A képzés 8 napos, 82 órás 4 modult tartalmaz (modulonként 2 nap).

Kinek ajánljuk: mindazon hallgatók számára, akik fokozott stresszel járó munkakörben dolgoznak az egészségügy területén, fennáll számukra a kiégés veszélye, és/vagy nehéz élethelyzetben vannak (kapcsolati nehézségek, életszakasz-váltás, stb.), és szeretnék megérteni, hogy milyen hatásokat vált ki a stressz belőlük, és mit tehetnek ezen hatások mérséklése érdekében.

A képzés célja, hogy a résztvevők részletesen megismerjék a stressz jellemzőit, forrásait, folyamatát, fontosságát, veszélyeit, valamint saját reakcióikat és lehetséges énvédő mechanizmusaikat stresszes helyzetekben. Stratégiát dolgoznak ki a személyes megküzdésre, illetve önálló, saját személyükre szabott stresszkezelési technikákat alakítanak ki és sajátítanak el.

A stressz kezelésére mindannyian sokféle technikát alkalmazunk és folyamatosan újabb megoldásokat keresünk. Azonban sajnos be kell látnunk, a stressz kezelése különféle relaxációval, autogén terápiával már csak a tűzoltást szolgálja. Éppen ezért a tréning tematikáját úgy alakítottuk ki, hogy kiemelt szerepet kapjanak a preventív (megelőző) módszerek úgy, mint az interperszonális kapcsolatok erősítése, az asszertív kommunikáció fejlesztése és a konfliktuskezelés, melyek biztosítják a kiegyensúlyozottabb életvitelt.

Részletes tematika

A stressz az egészségügyben

Friendly Medical professionals

A modul célja, hogy a résztvevők értsék meg az önismeret fontosságát, lássák, hogy vannak tulajdonságok, melyekkel születünk, és vannak tulajdonságok, melyeket tanulunk a szocializáció során. Lássák, hogy a fejlődés és a változtatás lehetősége adott számukra, lehetőség van a készségeik fejlesztésére, új készségek kialakítására, és lássák ebben egyéni felelősségüket. Tapasztalják meg az első benyomás erejét; működési mechanizmusát, előnyeit és hátrányait. Ismerjék és értsék meg az empátia fogalmát.

Hallgatóink megismerkednek a stressz és a kiégés (burn-out) alapfogalmaival: tisztába kerülnek kiváltó okaikkal és tüneteikkel, valamint képesek lesznek azonosítani, mely rizikófaktorok vannak jelen az életükben, mennyire veszélyeztetettek a kiégés és a stressz által. A programmodul második fókuszában az egészségügyben elvárt szolgáltatói attitűd áll. A cél az, hogy a résztvevők átéljék és megtapasztalják, az intézménybe látogató betegek és hozzátartozók milyen attitűdöt, viselkedést várnak el tőlük. Ismerjék fel, hogy egyéni és intézményi szinten hol tudnának javítani a jelenlegi szolgáltatási szinten – vagyis hol tudnák csökkenteni az intézménybe látogatók stressz-szintjét és saját stressz-szintjüket.

Témakörök:

 • A stressz alapfogalmai, okok és tünetek; egyéni rizikófaktorok
 • Stresszkeltő események, megküzdési stratégiák
 • A kiégés okai, megelőzése, kezelése; egyéni rizikófaktorok
 • Az egészségügyben elvárt attitűd – a helyes viselkedési forma a beteggel / hozzátartozóval szemben (teszttel kiegészítve)
 • A szimpátia és első benyomás működési mechanizmusai, hatásai
 • Az empátia szerepe az egészségügyben dolgozók életében
 • Egységes viselkedési – és normarendszer kialakítása

A stressz megelőzése: asszertív kommunikáció

A modul célja az egyéni stressz megelőzés képességének fejlesztése a kommunikáció fejlesztése által.

asszertiv_kommunikacio_3

A résztvevők kommunikációs ismeretei készségei fejlődnek a következő területeken: verbális és non-verbális kommunikáció, a közlés és befogadás, a kommunikáció hitelessége, a hazugság felismerése, a szimpátia és ellenszenv non-verbális jelei, asszertív kommunikáció. A résztvevők képesek lesznek az erőszakmentes érdekérvényesítésre – és ezáltal stressz-szintjük csökkentésére – az asszertív kommunikáció technikájának elsajátításával.

Témakörök:

 • A három féle kommunikációs stílus megismerése, okai és következményei
 • Erőszakmentes érdekérvényesítés beteggel/hozzátartozóval
 • A sikeres és eredményes kommunikáció kollégákkal, felettesekkel
 • Kommunikációs alapfogalmak (verbális-nonverbális, hiteles kommunikáció)

 A stressz megelőzése: konfliktuskezelés

A modul fókusza az egyéni stressz megelőzés képességének fejlesztése a tudatos konfliktuskezelés fejlesztése által.

konlict2

A modul célja, hogy a résztvevők ismerjenek meg konfliktuskezelési stílusokat, tudják, mikor melyik a legeredményesebb, és képesek legyenek a helyzetnek legmegfelelőbbet használni. Ismerjék a saját jellemzőiket a témában, lássanak új módokat is. A résztvevők ismerjenek meg és gyakoroljanak be egy egyszerű, gyakorlatias, öt elemből álló modellt, mely a reklamációt és panaszkezelést segíti. Tudatosítsák a magukban és másokban kialakuló érzelmeket, hogy képesek legyenek transzformálni azokat. Ismerjék meg és gyakorolják be az ún. zsilipelést, vagyis az érzelmileg be nem vonódást. Ismerjenek meg minél több megküzdési stratégiát, készítsenek akciótervet saját fejlődésük elősegítése érdekében.

A modul emellett visszautal a kiégés témájára a motivációs alapismeretek ismétlése kapcsán, valamint továbbviszi a résztvevők gondolkodását a szervezeti és saját egyéni céljaik kapcsán. A cél az, hogy a résztvevők képesek legyenek felismerni saját motivációs motívumaikat, és összekapcsolni a szervezeti célokat egyéni céljaikkal.

Témakörök:

 • Konfliktusok: alapfogalmak
 • Konfliktuskezelési technikák
 • A Thomas-Killman konfliktuskezelési modell – teszt kitöltése, személyes egyéni visszajelzéssel
 • Motiváció: alapfogalmak, modellek, motivációs eszköztár

 Stresszkezelési technikák

A modul célja, hogy a résztvevők képesek legyenek aktív stresszkezelési technikák alkalmazására.

A munkaszervezés területén ismerjék meg az időgazdálkodás alapvető törvényeit, képesek legyenek felismerni, illetve alkalmazni azokat a munkájuk során. Képesek legyenek – ha kell – nemet mondani. Tudatosuljon bennük, hogy a stressz kezelésével tervezetten foglalkozni kell; lássák az egyéni felelősségüket. Ismerjenek meg légzőgyakorlatokat és relaxációs technikákat, amelyek használatával megelőzhetőek a stressz kedvezőtlen tünetei, nő a stresszel szembeni ellenállás.

Témakörök:

 • Értékalapú időgazdálkodás – mi a sürgős és mi a fontos?
 • Mikor és hogyan mondjunk NEM-et?
 • Stresszkezelési technikák: légzőgyakorlatok és relaxációs technikák