Sikeres Település Program

TELEPÜLÉSMARKETING: 2 NAPOS STRATÉGIAI TANÁCSADÁS ÉS TRÉNING ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA


Mit ajánlunk?

Gratulálunk az önkormányzati választásokon elért győzelemhez, s kívánjuk, hogy a következő években megvalósítsák településüket sikerre vivő terveiket!

A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ által akkreditált Sikeres Település Programunk 12 napos, 4 modulból álló képzés, mely a 2011-ben megjelenő ÁROP Képzési programok önkormányzatoknak című pályázati kiírásban az önkormányzatok által választható és a KSZK által javasolt képzési programok között szerepel. A pályázat eredeti, tervezett megjelenése 2010 nyara volt, a felhívás csúszása és az önkormányzatok igénye alapján azonban úgy döntöttünk, hogy egy intenzív 2 napos nyílt képzést szervezünk, elsősorban polgármesterek, önkormányzati képviselők, valamint az operatív feladatokat megvalósító hivatali munkatársak számára.

Sikeres Település Program

Szervezetünk, a több mint tízéves múlttal rendelkező AGORA Oktatási Kft egyik alapértéke, hogy olyan fejlesztéseket valósítunk meg, melyek társadalmi hasznossággal járnak, ezért is dolgozunk például kórházi munkatársak stressz kezelési tréningjén, illetve ez a gondolat vezérelt minket, amikor összeállítottuk a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ által akkreditált Sikeres Település Programunkat. (Az akkreditált program elérhető: http://www.kszk.gov.hu/) 2002 és 2008 között a Nyugat-dunántúli régióban sikeresen valósítottunk meg Településmarketing programokat, 2008 és 2010 között pedig az ÁROP programon belül önkormányzatok szervezetfejlesztését hajtottuk végre.

Bár tisztában vagyunk a politika népszerűségének csökkenésével, hisszük és valljuk, hogy  – a helyi ügyekben különösen – közös ügyeinkért felelősen gondolkodó és tenni akaró képviselők felelőssége, hogy a köztük lévő politikai nézetkülönbségek ellenére településük sikere érdekében megkeressék a közös pontokat. Szervezetünk tanácsadói, trénerei olyan szakemberek, akik maguk is dolgoztak ebben a szférában: komplex fejlesztést kínálunk, személyes tanácsadástól a teljes önkormányzati testületet illetve a hivatalt érintő tréningekig. A sikeres településért mindenkinek, aki akár köztisztviselőként a hivatal munkatársa, akár képviselőként a helyi politika formálója tenni lehet és tenni is kell a saját területén.  Az okmányirodában jogosítvány kiállító ügyfélszolgálati munkatárs – talán nem tudatosan – de a település image-t növeli, ha gyorsan és hatékony végzi munkáját. Az építéshatósági iroda munkatársa a gyors építési engedély kiadásával a „vonzzuk a településünkre a befektetőket” program egyik kulcsfigurája. Az önkormányzati képviselő egy helyi rendelet megalkotásával például a vállalkozások helyzetbe hozásáért járulhat hozzá. Programunk célja hogy korszerű ismeretek átadásával az uniós jó gyakorlatok megismertetésével – s mindent a gyakorlatban való alkalmazással minden résztvevő megismerje, mit tud tenni azért, hogy települése, kistérsége sikeres legyen. Több modulból álló programunk célja, hogy ki-ki a maga területén szükséges ismeretekre és kompetenciákra tegyen szert, majd az együttműködési készség fejlesztésével, a szinergia alkotásával képviselők, hivatal munkatársak közösen vigyék sikerre településüket.

A Sikeres Település Program célja

A képzés célja, hogy a résztvevők használható tudásra és készségre tegyenek szert mind a stratégiai tervezés, területfejlesztés, mind pedig a térségmarketing témakörében, és így szerzett ismereteiket saját településük, térségük, szervezetük sikere érdekében hasznosítani tudják. Cél továbbá az egyediségek felismerésének elősegítése, az adott térség, illetve település esetében és ezek kiaknázása a versenyképesség növelésének érdekében. Elősegíteni a lakópolgárok együttműködését,  mintát alkotni a felnövekvő generációk környezet tudatos gondolkodásra való nevelésében. A polgármesternek, mint integrátornak a motiválása a helyi nagykoalíció létrehozásában, a kistérségi legitimáció megteremtésének érdekében és megyei szintű presztízs, illetőleg országos reputáció megszerzésének érdekében.  
A 2 napos képzés résztvevői a bemutatott sikeres projektek megismertetése mellett mintát kapnak  saját településük konkrét akciótervének kidolgozásához, mely a sikeres településé válás mérföldköve!

A Sikeres Település Program tematikája

Szakembereink

Dr. Piskóti István
Tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus, a Marketing Intézet igazgatója, A régió-  és településmarketing című könyv írója, az MTA Marketingtudományi Bizottsága alelnöke.  Több sikeres településmarketing projektet vezetett, főként az észak-magyarországi régióban.

Győrffy Gábor
Több mint 15 éves területfejlesztési, önkormányzati tapasztalattal rendelkezik, 1996-tól 5 éven át a regionális PHARE iroda vezetőjeként, majd 1999-től a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezetőjeként szerzett tapasztalatokat az uniós forrásfelhasználásról, stratégiai tervezésről. Megszerzett tudását az elmúlt évben tanácsadóként kamatoztatta: 5 önkormányzatnak nyújtott tanácsadást a költségvetés hatékony készítéséhez.

Bozzay-Kaiser Eszter
Tanácsadó, tréner, kommunikációs szakember.  A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ akkreditált oktatója. Több mint tízéves területfejlesztési tapasztalattal rendelkezik. Az elmúlt évben kilenc településen valósított meg sikeres önkormányzati szervezetfejlesztést.


Programunk dátumai:

2011. március 28-29. vagy
2011. április 25-26.

Képzésünk helyszíne: Walzer Hotel **** 1124 Budapest, Németvölgyi út 110.
Képzésünk díjazása: 59.500 Ft + ÁFA / fő

(mely összeg – amennyiben szervezete rendelkezik vele – a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható!)
A díj tartalmazza a 2 napos tréningen való részvételt, írott segédanyagokat, büféebédet, frissítőket. Igény esetén a képzés helyszínéhez közel eső szálláshely foglalásában közreműködünk!

Amennyiben programunk felkeltette érdeklődésüket, kérjük, keressék munkatársunkat:
Kapcsolattartó: Bozzay-Kaiser Eszter
Mobil: 06-20-332-6261
E-mail: eszter.kaiser@agoraintezet.hu

JELENTKEZÉSI LAPUNK ITT tölthető le.