Oktatóink

Bugán Ildikó

Senior tréner-coach. Klinikai szakpszichológus, pszichológia szakos tanár, pszichodráma asszisztensi, illetve integratív hipnoterapeuta képzettséggel rendelkezik.  Igazságügyi pszichológiai tevékenységet is végez. 1997 óta vezetői munkakörben dolgozik, 1998-tól felnőttképzésben is részt vesz pszichológia oktatóként.  Több, mint 15 éves  tréning és coaching gyakorlattal rendelkezik.

D. Babos Zsuzsánna

Az AGORA Oktatási Intézet tréner – tanácsadója. Okleveles andragógus. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Neveléstudományi Doktori Iskola végzett ösztöndíjas PhD. hallgatója. Óraadó oktatóként az ELTE PPK Andragógia és Művelődéselmélet Tanszékén különböző felnőttképzési – és közösségfejlesztési tárgyakat oktatott. Kutatási területe az önkormányzati, a vállalati és a civil szektor közötti együttműködési területek vizsgálata, ezen belül is az önkéntesség andragógiai folyamatainak elemzése, amely kapcsán folyamatos publikációs tevékenységet folytat. Elméleti tudását a gyakorlatban települési – és közösségfejlesztési civil szervezet elnökeként 2011-óta, független önkormányzati képviselőként pedig 2014 – óta hasznosítja.

Farmasi Éva

1991 óta dolgozik gyakorló pszichológusként, tevékenységei főként terápiás orientáltságú. Jártasságot a csoportmunkában különböző célcsoportokkal szerezte, önismereti, személyiségfejlesztő, kommunikációs és társas készségeket fejlesztő tréningek során. Felnőttképzési tapasztalatai elsősorban pedagógus-képzéshez, szociális és egészségügyi szférához kapcsolódnak. 2006 óta dolgozik supervisorként és vezet esetmegbeszélő csoportokat szakemberek számára.

Győrffy Gábor

Több mint 15 éves területfejlesztési, önkormányzati tapasztalattal rendelkezik, 1996-tól 5 éven át a regionális PHARE iroda vezetőjeként, majd 1999-től a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezetőjeként szerzett tapasztalatokat az uniós forrásfelhasználásról, stratégiai tervezésről. Megszerzett tudását az elmúlt évben tanácsadóként kamatoztatta: 5 önkormányzatnak nyújtott tanácsadást a költségvetés hatékony készítéséhez.

Kozma Adrienn

Tréner, kommunikációs szakember. A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ akkreditált oktatója. Az általa vezetett ROP 3.1.3-as Hatékony Innovatív Partnerség program a területfejlesztésben érdekelt intézmények közötti együttműködésének elősegítésére irányult. Az intézkedés elsősorban partnerség-építő képzési programok lebonyolításához nyújtott támogatást a területfejlesztésben érintett mindhárom szektor – állami, civil, magán – számára.

Dr. Parádi József

Az AGORA Intézet senior tréner-tanácsadója, több mint 20 éves felnőttképzési tapasztalattal rendelkezik Orvosi diplomáját a Pécsi Orvostudományi Egyetemen szerezte. Ideggyógyászatból, pszichiátriából és pszichoterápiából szakvizsgázott. Többféle egyéni és csoport pszichoterápiás képzésben vett részt: European learning/training Program on Person Centered Approach. (Lugano), Pszichodráma képzés, Gestalt terápiás képzés. A Közép-Európai Playback Színházi Iskola és Egyesület vezetője. Itthon, valamint Thessalonikiben, Moszkvában és Kijevben tanítja ezt a színházi műfajt.

Rettegi Zsolt

1991 óta foglalkozik felnőttképzéssel. Nagyfokú jártassággal rendelkezik általános és szakmai képzések,vezetőképző, készség/kompetenciafejlesztő tréningek tervezésében és megvalósításában. HR szakmai területen szervezetek szupervizionálásával, vezetői tanácsadással, kompetencia elvű munkakörelemzéssel, szervezetfejlesztéssel foglalkozik. 1999 óta mintegy 200 szervezet működését támogatta képzőként vagy tanácsadóként. Rendszeresen publikál felnőttképzési és mentálhigiénés szakmai területeken.

Rosta Gábor

Kommunikációs szakember, felsőoktatási tanár. Jelenleg a Kodolányi János és a Zsigmond Király főiskolán oktat „Szervezeti válság és kultúrakommunikációt”, illetve a „A városi tanya” című könyv szerzője. Az elmúlt 15 évben a kommunikációs szakma legtöbb területén gyakorlatot szerzett: sajtó (BBC magyar adás), PR ügynökség (Sawier – Miller Group), nagyvállalati szervezeti kommunikáció (Vízművek Zrt, MÁV Zrt.), egyetemi – kultúrakommunikáció (Magyar Iparművészeti Egyetem), szervezeti és kommunikációs tréningek (Sämling).

Dr. Vályi Géza

Német fordító és tolmács. Majdnem két évtizedes tapasztalattal rendelkezik általános, politikai, továbbá műszaki, gazdasági és jogi szövegek fordítása és tolmácsolása terén.

Wächter Balázs

Tanácsadó. Széleskörű gyakorlati tapasztalattal rendelkezik a stratégiai szintű tervezéstől kezdve a projektek végrehajtásáig. Munkáját projektmenedzserként a Vas Megyei Területfejlesztési Tanácsnál, majd a Váti Kht. Nyugat-Dunántúli képviseletén végezte. A Váti Kht szervezetében irodavezetői, majd igazgatói minőségben vett részt az I. NFT tervezésében, vezette a Regionális Fejlesztés Operatív Program tervezési munkáit.