Mediáció

Képzéseink AGORA Audits Eseménynaptár

Kinek ajánljuk: Várjuk mindazokat, akik felismerték, hogy napi munkájukat hatásosabbá teheti egy új konfliktuskezelési módszer megismerése. Olyan vezetőknek szánjuk mediációs képzésünket, akik békítőbíróként, közbenjáróként gyakran szembesülnek intézményen belüli és kívüli potenciális konfliktusokkal, érdekellentétekkel, melyeket a résztvevők nem tudnak konstruktívan vagy belátható időn belül megoldani, s emellett szükség van a jó kapcsolat, a további együttműködés fenntartására.
A program eredményeképp: A résztvevők ismeretei bővülnek a személy- és csoportközi összetűzések természetével kapcsolatban, javulnak a konfliktushelyzetekben alkalmazható közvetítői készségeikben. Az egyéni kompetenciák fejlődésén túl – javul az intézmény megítélése, javul a munkatársak közötti viszony, eredményesebben oldják meg egymás közötti, illetve az ügyfelekkel kapcsolatos konfliktushelyzeteiket.

Programunk elvégzését követően Ön is gyarapodik a mindennapos problémás szituációkra eddig alkalmazott eszköztárában, képes lesz saját és mások érdekeit megfogalmazni, s ami a legfontosabb: ezeket az álláspontokat közelíteni egymáshoz! A hatékony módszer birtokában Ön zökkenőmentesebben kezelheti a konfliktusokkal együtt járó érzelmi feszültséget (mind békítendő felei, mind saját esetében), s nem utolsósorban jelentős lépéseket tehet a depresszív munkahelyi légkör és a kiégés megelőzéséért. Gyakorlatot szerez a munkatársai között felbukkanó ellentétek demokratikus, nem a pozícióból, hivatalból eredő kezelésében.

A konfliktusokkal szemben sokszor eszköztelenek az emberek, és ez nagyban rontja feladatuk elvégzésének hatékonyságát. Már az ókori Távol-Kelet uralkodói is alkalmazták a mediációt, mint a konfliktusmegoldás egyik legfőbb eszközét. A mediáció egy speciális konfliktuskezelési módszer, amelynek lényege, hogy a két fél vitájában, mind a két fél közös beleegyezésével egy semleges harmadik fél (mediátor) jár közben. A mediátor a problémamegoldó folyamat keretében segít tisztázni a konfliktus természetét, segít olyan megoldást találni, amely mind a két fél számára kielégítő.
Képzésünk során Ön elsajátíthatja az egyezkedést segítő technikák alkalmazását, képes lesz a probléma letisztultabb megfogalmazására és az álláspontok közelítésére. Az egyezkedés folyamatának lépésekre bontásával és az empatikus kommunikáció fejlesztésével alternatív megoldások keresésére tudja majd fókuszálni figyelmét, hogy együtt alakíthassák ki a közös célt. A mediáció fontos elemei továbbá a beszűkülés, bizalmatlanság, merev attitűdök kialakulásának megakadályozása.