Képzéseink

Vezetésfejlesztés Értékesítés-fejlesztés Ügyfélszolgálati készségfejlesztés Tárgyalástechnika Stresszkezelés-és regeneráció
Egyéni jövőkép alkotás Együttműködés-fejlesztés Csapatépítés Válságkommunikáció AC felkészítő tréning
Sikeres Település Program Interkulturális alkalmazkodás Konfliktuskezelés Mediáció Projektmenedzsment
Informatikai képzések Időgazdálkodás Asszertív kommunikáció Önismeret Lean

VEZETÉSFEJLESZTÉS Kinek ajánljuk: A szervezetben különféle hierarchiai szintjén lévő vezetőknek, illetve előléptetés előtt álló munkatársaknak. A program eredményeképp: Vezetői Akadémiánkon arra fókuszálunk, hogy a vezető pozícióban lévő munkatársak segítséget kapjanak új ismeretek és készségek elsajátításában, valamint azon tulajdonságaik, személyiségjegyeik megerősítésében, melyek képessé teszik őket arra, hogy sikeres vezetővé váljanak. TOVÁBB…

LEAN – SZERVEZETI  HATÉKONYSÁGNÖVELÉS Kiknek ajánljuk: Gazdasági szervezetek, non-profit szervezetek, költségvetési szervezetek termelési/szolgáltatási/adminisztrációs területen dolgozó alsó-, közép- és felsővezetői részére, akik hatékonyabbá, rugalmasabbá, kívánják alakítani a rájuk bízott szervezeteket, csapatokat. Ajánljuk leendő vezetők számára is, akik tudatos képzéssel kívánnak felkészülni a rájuk váró vezetői feladatok magas szintű ellátására.Ajánljuk továbbá minden dolgozónak, aki termelési/szolgáltatási/adminisztrációs területen bármilyen ráhatása van a folyamatokra. TOVÁBB…

ÉRTÉKESÍTÉS-FEJLESZTÉS Kinek ajánljuk: Mindazoknak, akik a szervezeten belül értékesítési munkát végeznek: akár a sales tevékenység háttéranyagain dolgozóknak, akár az ügyfelekkel személyesen, vagy telefonon érintkezőknek. A program eredményeképp: a munkatársak rendelkezni fognak az eredményes és sikeres értékesítéshez szükséges összes készséggel annak érdekében, hogy a szervezet értékesítéssel kapcsolatos stratégiai terveit képesek legyenek valóra váltani. TOVÁBB…

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS Kinek ajánljuk: Mindazon szervezetnek, ahol a szervezet „arcai” a frontvonalon dolgozó kollegák, ahol az ügyfélszolgálatosokkal azonosíthatják az ügyfelek az egész szervezetet. Ahol a képzési stratégiában szerepel ugyan a fejlesztésük, ellenben a szolgáltatói képzés, az emberekkel való bánásmód oktatására eddig ritkán került sor. A program eredményeképp: Az ügyfélszolgálattal foglalkozó szakemberek gyakorlati felkészültségre tesznek szert a hatékony vevőközpontú munkához. A résztvevők elsajátítják, és tudatosan használják a tanult technikákat a kulturált kiszolgálás és a hatékony értékesítés témakörében, hogy ezáltal cégük eredményességét elősegítsék, személyes sikereiket megalapozzák. TOVÁBB…

TÁRGYALÁSTECHNIKA Kinek ajánljuk: olyan munkatársaknak, akiknek rendszeresen kell tárgyalásokon részt vennie – legyen az versenytárgyalás, vagy a lehetséges együttműködésre irányuló megbeszélés partnereivel. A program eredményeképpen: a résztvevők képesek lesznek eredményes, mindegyik fél számára sikeresnek mondható tárgyalások megtervezésére, lebonyolítására és lezárására. TOVÁBB…

 

EGYÜTTMŰKÖDÉS-FEJLESZTÉS Kinek ajánljuk: Programunkból szép eredménnyel profitál minden olyan résztvevő szervezet, illetve részleg, ahol a munkatársak összehangolt feladatvégzése meghatározó jelentőséggel bír, ahol a hatékonyságnak kiemelt szerepet szánnak, és ahol a vezetőség elkötelezett a humánerőforrásokban rejlő tartalékok innovatív feltárására. A program eredményeképpen a szervezet fokozott együttműködésre lesz képes – a közös stratégiaalkotás és a fejlesztés csapatépítő hatású is. A megrendelő számára láthatóvá válik a szervezeten belüli információáramlás valódi útvonala, objektív képet kap az elvárt és a valós működési mechanizmusokról, továbbá akár már apró változtatások árán úgy hozhatja összhangba a munkafolyamatokat, hogy az a hatékony együttműködés szempontjából a legnyereségesebb legyen! A szervezeti diagnózis a vezető számára hatékony döntés-előkészítést kínál, mivel feltárulnak a szervezet működését befolyásoló nyílt és rejtett hálózatok. A program hatására a résztvevők elhelyezik magukat a szervezet szakmai és bizalmi struktúrájában, tisztázzák saját szervezeten belüli szerepüket, s megfogalmazzák saját fejlődési szükségleteiket a munkakapcsolati és a szakmai szinteken egyaránt. TOVÁBB…

CSAPATÉPÍTÉS Kinek ajánljuk: A csapatszellem kialakítása és megerősítése nem csak az újonnan alakult teamek és szervezeti egységek kiváltsága! A rendszeres vérfrissítés igénye bizony megalapozottan lép fel a már „összeszokott” és régi felállásban működő csoportok körében is – a nem szűnő kihívások, szervezeti átalakítások időről időre meggyengítik és próbára teszik a közösen dolgozókat. Az emberi értékeket pártoló, hosszútávon és felelősen gondolkodó vezetők jelentkezését várjuk! A program eredményeképp az egyes részterületeken dolgozó munkatársak jobban megismerik egymást, teret és időt kapva a bizalom elmélyülésére. Hatására kimutathatóan csökken a fluktuáció, miközben képes növelni a munkatársak elkötelezettségét a szervezet iránt, és nem utolsósorban nagyban hozzájárul a munkahelyi légkör kellemesebbé tételéhez/optimalizáláshoz. TOVÁBB…

ASSZERTÍV KOMMUNIKÁCIÓ Kinek ajánljuk: Mindenkinek, aki úgy érzi, tudna még fejlődni a hathatós önérvényesítés terén – akár szakmai, akár személyes kapcsolataiban. Lehet szó egy tender-tárgyalásról, vagy épp a közös hétvégi program feletti vitáról, ámde mindkét fél számára fontos mozzanat a megbeszélés végkimenetele, az odáig vezető út zökkenőmentessége, és a felek közötti jó kapcsolat hosszú távú fenntartása. A program eredményeképpen: Asszertív kommunikációs tréningünk elvégzését követően Ön is képes lesz a lehető leghatékonyabban képviselni saját, illetve szervezete érdekét. A sikeres érdekképviselet eszközeit úgy fogja tudni alkalmazni, hogy tárgyalópartnerével mindkét fél számára kielégítő megoldásokat találnak, míg emellett fennmarad az ideális kapcsolat. Az asszertív érdekérvényesítés alkalmazása jótékony hatást fejt ki interakciós szokásainkra, melyekből minden érintett nyereségre tesz szert – a növekvő munkahelyi eredményektől kezdve a konfliktusmentesebb ügyfélkezelésen át a harmonikusabb intim szituációkig. TOVÁBB…

KONFLIKTUSKEZELÉS Kinek ajánljuk: Elsősorban olyan munkatársaknak, akik elsődleges feladata az ügyfelekkel való kapcsolattartás. Vezetők munkáját is nagyban segíti, ha a konfliktuskezelési metódusokban járatosak. Különösen hasznos azoknak a szakembereknek és vezetőknek, akik jellemzően csapatban dolgoznak, és szeretnék a másokkal való együttműködésükről visszajelzést kapni, valamint fejleszteni problémamegoldó készségeiket. A program eredményeképp: A tréning után a résztvevők képesek lesznek a helyzetnek megfelelő konfliktuskezelési stratégiákat alkalmazni, megismerik a főbb modelleket, s ezáltal az önérvényesítési és befolyásolási stratégiák alkalmazásával a hatékony kommunikációt tudnak megvalósítani. Áttekintést kapnak a konfliktusok gyökeréről, és felismerik saját szerepüket a konfliktusok kialakulásában. TOVÁBB…

MEDIÁCIÓ Kinek ajánljuk: Várjuk mindazokat, akik felismerték, hogy napi munkájukat hatásosabbá teheti egy új konfliktuskezelési módszer megismerése. Olyan vezetőknek szánjuk mediációs képzésünket, akik békítőbíróként, közbenjáróként gyakran szembesülnek intézményen belüli és kívüli potenciális konfliktusokkal, érdekellentétekkel, melyeket a résztvevők nem tudnak konstruktívan vagy belátható időn belül megoldani, s emellett szükség van a jó kapcsolat, a további együttműködés fenntartására. A program eredményeképp: A résztvevők ismeretei bővülnek a személy- és csoportközi összetűzések természetével kapcsolatban, javulnak a konfliktushelyzetekben alkalmazható közvetítői készségeikben. Az egyéni kompetenciák fejlődésén túl – javul az intézmény megítélése, javul a munkatársak közötti viszony, eredményesebben oldják meg egymás közötti, illetve az ügyfelekkel kapcsolatos konfliktushelyzeteiket. TOVÁBB…

VÁLSÁGKOMMUNIKÁCIÓ Kinek ajánljuk: Elsősorban olyan vezetők, illetve olyan munkakörben dolgozók számára fejlesztettük ki képzésünket, ahol gyakorta fordulnak elő váratlan helyzetek, s az egész szervezet megítélése, vagy esetenként túlélése függhet attól, hogy az érintettek milyen formában és milyen gyorsan reagálnak, kommunikálnak. A program eredményeképp: A képzés résztvevői képesek lesznek válságszituációban a lehető legkörültekintőbben kommunikálni, gyors és érthető válaszokat adni az érintettek és az újságírók kérdéseire. A program végére a szervezet rendelkezni fog az adott évre válságkommunikációs tervvel. TOVÁBB…

INTERKULTURÁLIS ALKALMAZKODÁS Kinek ajánljuk: Azoknak a munkatársaknak, akik multikulturális környezetben dolgoznak: munkatársaik vagy partnereik idegen ajkúak. Azoknak a munkatársaknak, akik hosszabb-rövidebb ideig külföldön fogják képviselni a szervezetet. A program eredményeképp: A résztvevők képesek lesznek felismerni és tudatosan kezelni az interkulturális különbségeket, az ezekből adódó feszültségeket, valamint azokat a kompetenciákat, amelyek alkalmazásával eredményesen tudják érvényesíteni kultúrájukat bármilyen interperszonális helyzetben. TOVÁBB…

ÖNISMERET Kinek ajánljuk: Életünk során kikerülhetetlenül megélünk olyan pillanatokat, sorsalakító fordulatokat, mikor valamilyen formában magunknak szegezzük a kérdést: „Ki is vagyok én, és mit akarok igazából?”. A felelet sokszor nem is olyan egyértelmű… Önismereti tréningünkkel azokat szólítjuk meg, akik egy reflektív tükörből kívánják kiolvasni a választ. A program eredményeképp: Ön megerősödik azon készségeiben, hogy kívülről lássa önmagát, saját mércét állítson fel, s ezekkel párhuzamosan eddig nem sejtett mélységben észlelje nem csak jómagát, de a környezetét is. Az életfogytiglani tanulásnak egy remek állomása, mikor az önmagunkról megszerzett tudást a munkahelyünkön és privát környezetünkben vagyunk képesek kamatoztatni. Az önismereti tréningen keresztül már emberek viselkedését és személyiségjegyeit is jobban fogjuk érteni. TOVÁBB…

IDŐGAZDÁLKODÁS Kinek ajánljuk: Ajánljuk ezt a programunkat a gazdaság bármely területén dolgozó szakembereknek, akiknek egy hatékonyabb időkezelési struktúra eredményesebbé tehetné a munkáját; akik néha (vagy gyakran) úgy érzik, hogy nehézséget okoz számukra választani a sok-sok cél közül – illetve végiggondolni, hogy mit is szeretnének és mit érdemes megvalósítaniuk. Akik hajlamosak arra, hogy inkább túléljék életüket, semmint megéljék… Ha Önnek is kihívást jelent fókuszálni, és úrrá lenni saját időbeosztásán, itt a helye! A program eredményeképp: A résztvevő jobban fogja ismerni saját időgazdálkodási szokásait, képes lesz a hatékony időkihasználást hátráltató elemek és események felismerésére, valamint arra, hogy áttekintse- és lebontsa az előtte álló célokat. A feladat-rangsorolás újonnan elsajátított készségével Ön is eléri, hogy rövid és hosszú távú időterveket készítsen, és ezeket össze is hangolja, s hogy ezáltal az igazán fontos céljai kézzelfoghatóan megvalósulhassanak! Megfigyelheti, hogy a „rohanó, utolsómásodperces” életvitelről való átállással mindennapjaiban jelentősen mérsékelődik a stressz – hozzásegítve Önt egy egészségesebb élethez. TOVÁBB…

Projektmenedzsment

PROJEKTMENEDZSMENT Kinek ajánljuk: Aktív és leendő projektmenedzsereknek, akik szeretnék hatékonyan, eredményesen és felelősségvállalással végezni a munkájukat akár hatáskörön túli vezetési helyzetekben is. Minden a projektmunkában közvetetten, vagy közvetlenül, projektteamtagként részt vevő beosztott kollégának, hogy megértse a projektműködés lényegét, felismerje, és elfogadja az eltéréseket a rutinszerű tevékenységektől. Közép és felsővezetőknek, hogy korábbi vezetői tudásuk mellé új típusú menedzseri ismereteket szerezzenek, megismerjék azokat a kritikus sikertényezőket, amelyeket vezetőként ők tudnak leginkább befolyásolni, illetve, hogy későbbi munkájuk során ki tudják aknázni a projektszemléletben rejlő stratégiai előnyöket is.
A program eredményeképpen: A résztvevők megismerik azokat a személyes, tervezési és környezetvezérlési kompetenciákat, amelyekkel a projektek sikeresen végrehajthatók. Felismerik saját erényeiket és korlátaikat e kompetenciák terén, képesek lesznek saját maguk számára fejlődési irányokat meghatározni. Konkrét hard technikákat kapnak az egyes tervezési, kontrolling és beavatkozási feladatokhoz. Megismerik a projektmenedzsment egyes területei közötti összefüggéseket, ezért képesek lesznek az egyedi technikákat integrált módon használni, és ezáltal a teljes projektfolyamatot sikeresebbé, hatékonyabbá tenni. TOVÁBB…

KÉPZÉSEINK:

 

Ha többet szeretne megtudni képzéseinkről, keressen minket:

Dala Dániel        e-mail: daniel.dala@agoraintezet.hu