Interkulturális alkalmazkodás

Képzéseink AGORA Audits Eseménynaptár

Kinek ajánljuk: Azoknak a munkatársaknak, akik multikulturális környezetben dolgoznak: munkatársaik vagy partnereik idegen ajkúak. Azoknak a munkatársaknak, akik hosszabb-rövidebb ideig külföldön fogják képviselni a szervezetet.
A program eredményeképp: A résztvevők képesek lesznek felismerni és tudatosan kezelni az interkulturális különbségeket, az ezekből adódó feszültségeket, valamint azokat a kompetenciákat, amelyek alkalmazásával eredményesen tudják érvényesíteni kultúrájukat bármilyen interperszonális helyzetben.

Programunk célja az interkulturális alkalmazkodás kompetenciájának fejlesztése.
Ahhoz, hogy idegen kultúrákban is megfelelő magabiztossággal lehessen kezelni az üzletkötési vagy tárgyalási, illetve egyéb kommunikációs helyzeteket, fel kell ismerni az adott kultúra jellemzőit. A képzés alatt saját kultúránk megismerése mellett a különböző kulturális dimenziók is feldolgozásra kerülnek (pl. individualizmus, hatalmi távolság, érzelem kifejezés, szabály-értelmezés). Témáink között kiemelt szerepet kapnak: az interkulturális jellegzetességek a nonverbális kommunikációban, interkulturális különbségek a tárgyalási módszerekben, tárgyalási stílusokban, az üzletkötésben és a protokollban. Közelebbről is megvizsgáljuk a szervezet szempontjából fontos egyes országok jellegzetességeit a különböző kulturális dimenziókban, és egy szimulációs gyakorlaton keresztül modelláljuk az idegen kultúrába való beilleszkedést.