Emelt szintű szolgáltatói program egészségügyi dolgozók számára

A képzés 8 napos, 82 órás 4 modult tartalmaz (modulonként 2 nap).

Kinek ajánljuk: olyan egészségügyben dolgozó munkatársaknak, akik betegekkel és/vagy hozzátartozóikkal foglalkoznak, akik naponta találkoznak súlyos betegségben szenvedő betegekkel. A stressz ezen esetekben halmozottan van jelen az életükben; mind a magánélet mind a munkahely vonatkozásában. Továbbá olyan személyeknek, akik vezetői/irányítói feladatokat látnak el és támogatói szerepben kell helyt állniuk a mindennapi munkájuk során

A képzés célja, hogy a betegekkel és hozzátartozóikkal foglalkozó egészségügyi dolgozók képesek legyenek hatékonyabban és kiegyensúlyozottabban végezni munkájukat, kiváló teljesítményük eredményes fenntartásával. A velük kapcsolatba kerülők elégedettebbek legyenek az egészségügyi szolgáltatással. A konkrét ellátási és ellátást támogató folyamatokhoz kapcsolódó program négy kiemelt területre fókuszál.

 

Részletes tematika

Érzelmi intelligencia a kommunikációban

A modul célja megismertetni a résztvevőket egy olyan módszerrel, melynek segítségével képesek lesznek megfogalmazni érzelmeiket, képesek lesznek mások érzelmeit megérteni, valamint képesek lesznek a helyzetnek legmegfelelőbbet „választani” érzelmi, viselkedésbeli és kommunikációs repertoárjukba. Mind a magánéletünk, mind a szakmai életünk telis tele van folyton ismétlődő, kellemetlen, negatív érzelmeket kiváltó helyzetekkel – és ez különösen jellemző az egészségügyben dolgozók helyzetére. A modul során a résztvevők magyarázatot kapnak arra, hogy honnan gyökereznek ezek a szituációk, miért követik el újra és újra ugyanazokat a hibákat, miért kerülnek gyakran ugyanazokba a kommunikációs csapdákba. Eszközöket is kapnak a problémás helyzetek megoldására: játszmáik elemzésével megtudhatják, hogyan akadályozzák meg magukat, hogy játszmába keveredjenek, vagy mások rántsák játszmába őket.ól.

 • Az érzelmi intelligencia fogalma, összetevői
 • A Tranzakció Analízis (TA) alapgondolatai
 • Az én- állapot modell alkalmazása
 • A sztrók – vagyis az elismerés szükséglete
 • A négy alapérzelem
 • Játszmák

Lelki folyamatok és kommunikáció a hospice ellátásban

A programmodul célja, hogy segítséget nyújtson a résztvevőknek a hospice ellátásban speciális helyzetében. A résztvevők megismerik a haldoklás és gyász lelki folyamatait, és képesek lesznek a betegeknek, hozzátartozóiknak és saját maguknak feldolgozni ezeket. Felismerik a segítés lehetőségeit és határait, és képesek lesznek szubjektív segítő szerepük szükség szerinti újrafogalmazására. Megismerik a diagnózis közlésével, a diagnózis és a prognózis képviseletével és a hozzátartozók tájékoztatásával kapcsolatos alapvető jogi követelményeket.

Témakörök:

 • A halál és elmúlás – személyes érintettség, feldolgozás
 • A haldoklók kísérése, a haldoklás életszakasza
 • A haldoklók lelki folyamata, a segítés lehetőségei
 • A haldoklók szükségletei és kommunikációja
 • A gyász lelki folyamata (VerenaKarst fázisai)
 • A hatékony gyászmunka
 • A saját szubjektív segítő szerep átélése és újrafogalmazása
 • Az egészségügyi etika – alapvető betegjogok

 

Transzkulturális ápolás

A modul célja megismertetni a résztvevőkkel más népek, népcsoportok és speciális közösségek, csoportok kultúrájának megjelenését az egészségügyi ápolási gyakorlatban. A résztvevők megismerik a Magyarországon megjelenő gyakoribb kultúrák sajátosságait, különbözőségeit, legfőbb hagyományait, önmeghatározásuk és életvitelük főbb jellemzőit. Elsajátítják a kulturális szempontokat figyelembe vevő ápolás elméleti alapjait, mely segítségével képesek lesznek az ápolási folyamat kialakításánál és lépéseinek végrehajtásánál figyelembe venni a kulturális tényezőket, valamint alkalmazkodni a Magyarországon megjelenő gyakoribb kultúrák speciális ápolási igényekhez.

Témakörök:

 • Társadalmi rétegek, a család funkciói
 • Az előítélet fogalma, az előítéletes gondolkozás jellemzői
 • Kulturális antropológia, orvosi antropológia: kultúra, érték és norma
 • Laikus betegségfelfogások természeti, szociális aspektusai
 • Magyarországon megjelenő gyakoribb kultúrák (cigány, zsidó, muszlim, keleti kultúrák) alapelemei, önmeghatározásuk, rétegződésük és életvitelük főbb jellemzői, legfőbb hagyományai
 • A kulturális szempontokat figyelembe vevő ápolás elméleti alapjai (Madeleine Leininger napkelte modellje)
 • A kulturális gondoskodás szerepe a napi munkában (Papadopulos, Tilki, Taylor (PTT) modell)
 • A kulturális tényezőket figyelembe vevő ápolási folyamat – a résztvevők képesek lesznek az ápolási folyamat kialakításánál és lépéseinek végrehajtásánál figyelembe venni a kulturális tényezőket, valamint alkalmazkodni a speciális ápolási igényekhez.

 

Fejlesztés a kórházban a LEAN segítségével

A modul célja, hogy a résztvevők képesek legyenek fejlesztési javaslatokat tenni a LEAN filozófia és módszertan mentén a kórházban az általuk ismert folyamatokra, részfeladatokra, és a fejlesztések előkészítésében és végrehajtásában aktív szerepet vállalni.

A résztvevők megismerik az értékteremtő folyamatok jellemzőit, és képesek lesznek azokat felismerni és értékelni mind a saját munkakörükben, mind pedig osztály szinten. Elsajátítják a LEAN filozófiát, valamint a LEAN kórházaknál használt eszköztárát.

Témakörök:

 • LEAN alapok: a folyamat fogalma, a folyamatok értékelésének gyakorlata, az értékteremtő folyamatok jellemzői
 • A hét veszteség fogalma, megjelenésük a kórházi gyakorlatban
 • Megoldási javaslatok a veszteséget termelő folyamatok javítására
 • A kórházakba legjobban implementálható LEAN eszköztár