Együttműködés fejlesztése

Képzéseink AGORA Audits Eseménynaptár

Kinek ajánljuk: Programunkból szép eredménnyel profitál minden olyan résztvevő szervezet, illetve részleg, ahol a munkatársak összehangolt feladatvégzése meghatározó jelentőséggel bír, ahol a hatékonyságnak kiemelt szerepet szánnak, és ahol a vezetőség elkötelezett a humánerőforrásokban rejlő tartalékok innovatív feltárására.
A program eredményeképpen a szervezet fokozott együttműködésre lesz képes – a közös stratégiaalkotás és a fejlesztés csapatépítő hatású is. A megrendelő számára láthatóvá válik a szervezeten belüli információáramlás valódi útvonala, objektív képet kap az elvárt és a valós működési mechanizmusokról, továbbá akár már apró változtatások árán úgy hozhatja összhangba a munkafolyamatokat, hogy az a hatékony együttműködés szempontjából a legnyereségesebb legyen! A szervezeti diagnózis a vezető számára hatékony döntés-előkészítést kínál, mivel feltárulnak a szervezet működését befolyásoló nyílt és rejtett hálózatok. A program hatására a résztvevők elhelyezik magukat a szervezet szakmai és bizalmi struktúrájában, tisztázzák saját szervezeten belüli szerepüket, s megfogalmazzák saját fejlődési szükségleteiket a munkakapcsolati és a szakmai szinteken egyaránt.

A Piac újabb és újabb kihívásai egyre több kis- és középvállalkozást késztetnek arra, hogy – a nagyvállatok példáján – felismerjék az emberi erőforrásaikban rejlő kincseket. Egyre többen vannak, akik úgy vélik, hogy érdemes feltárni a megbúvó tartalékokat, és akik tisztában vannak vele, hogy munkájuk során tanácsos innovatív módszerek után kutatni. Ők tudják, hogy a fejlődés fejlesztéssel kezdődik!

Már bizonyára Ön is hallott arról, hogy a szervezetek eredményessége közvetlen összefüggésben áll a szervezetet alkotó személyek együttműködésével.  A hatékony kooperáció elősegítésére az előrelátó vezetők ezért egyre gyakrabban élnek a képzés, és a humánerőforrás-fejlesztés eszközeivel. A hosszú távú hatékonyságnövekedés eléréséhez azonban olykor többre is szükség van, mint a csapatszellem erősítésére… Ha tartós eredményeket kívánunk elérni, szükséges eljutnunk a szociometrikus (kapcsolati) hálózatok jellegéből és összefüggéséből adódó problémák gyökeréhez.

Felmerülhet Önben a kérdés: Az együttműködés hatékonysága pusztán emberi tényezők befolyásától függ, vagy objektív adottságoktól is, amelyeket figyelembe kell vennünk? Illetve az emberi befolyásoló tényezők között vajon szintén találunk olyan emberi jellemzőket és összefüggéseket, amelyeket nem megváltoztatnunk kell, hanem amelyekre inkább tekintettel kell lennünk a fejlesztés során? Mi mindkét kérdésre igennel felelünk.

Az AGORA Intézet Szociometrián Alapuló Együttműködés-fejlesztés programja annyival nyújt többet, mint a közismert szociometrikus módszerek, hogy egy három-komponensű rendszer tudatosítására épít: a formális és az informális kapcsolatok hálója, valamint a geopolitikai/infrastrukturális adottságok egy információ-gazdag erezetet sejtetnek a szervezet felszíne alatt. Az egészséges működés feltétele e három hálózat összhangjában keresendő. Ezen – úgynevezett – „gráfok” elemzése, továbbá egymásra ható viszonyuk felfedése különleges diagnosztikai eszközként világít rá a szervezet rejtett hálózataira, az elvárt és valós működési mechanizmusaira, továbbá a szükséges beavatkozási pontokra.