+36 20 595 3233 [email protected]

CAPTAIN

CAPTAIN ANALÍZIS ÉS SZUBJEKTÍV KOMPETENCIA FELMÉRÉS RENDSZER

A tanácsadásban, szervezetfejlesztésben és HR diagnosztikai területeken is alapvető elvárássá vált az objektivitás és a mérhetőség.  Mára más nélkülözhetetlenek az olyan eszközök használata, amelyek pontos képet adnak a csapat vagy az egyén képességeinek, kompetenciáinak jelenlegi kiinduló állapotára, amely objektív irányt ad a szükséges fejlesztés irányára és mélységére, másrészt a fejlesztés hatására vonatkozóan.

Mérhetővé tesszük az adott vezető vagy munkatárs szakmai és személyes kompetencia szintjét, jól láthatóvá válik, melyek az erősségek és a fejlesztendő területek, ezzel megbízható támpontot kapunk a szükséges fejlesztési irányok meghatározásához és – a későbbi visszamérés segítségével –a fejlesztés mérhető hatásához is.

A CAPTain Online tesztek online, kb. 25 perc alatt kitölthetőek. A teszt jelenleg 15 európai nyelven érhetőek el. A tesztkitöltés, ill. az eredmény visszajelzésének nyelve egymástól függetlenül is, szabadon választható.

A kérdőív logikai elrendezése miatt szinte lehetetlen a teszteredményt befolyásolni, ezért az eredmény nagymértékben objektív.

 

A CAPTAIN FELMÉRÉS JELLEMZŐI:

A CAPTain Analízis és Szubjektív mérési eszköz elsősorban a munkavégzés szempontjából fontos attitűdöket, viselkedés‐mintákat ill. kompetenciákat méri.

A CAPTain Analízis és Szubjektív 38 változó mentén vizsgálja az egyén

  • munkaattitűdjét és munkastílusát
  • vezetői attitűdjét és tulajdonságait
  • csoportattitűdjét és együttműködési készségét
  • személyiségének a munkavégzés szempontjából legfontosabb jellemzőit
  • fejlődési lehetőségeit, potenciáljait.

A CAPTain Analízis figyelembe veszi a különböző foglalkozási csoportok körülményeit, elvárásait, ezért külön tesztek elérhetők munkatársak, vezetők, értékesítési munkatársak és pályakezdők számára.

A felmérés letővé teszi, hogy az adott szervezettel közösen kialakított kritériumrendszer (optimális munkaköri profil) alapján vizsgáljuk a munkatársakat.

A rendszer az értékelés során ehhez az optimális profilhoz hasonlítja az értékeltek kompetenciáit, az egyezés mértékét pedig egy ún. „Megfelelési mutató” számmal jelzi, így a teszt alkalmazásával lehetőség nyílik a felmérésben résztvevő munkatársak vagy jelöltek objektív mutatók szerinti összehasonlítására.

A CAPTain Analízis teszt a CAPTain Szubjektív felméréssel kombinálva pedig megmutatja, hogy a tesztalany mennyire van tisztában saját képességeivel és viselkedésével, azaz rávilágít a kitöltő önismeretének szintjére is.

 

CAPTAIN RIPORTOK

Az eredmények alapján többfajta riport is készül: egyrészt egy szakértői összefoglaló táblázat, ún. „Grafikus riport”. Másrészt egy szöveges „Munkaattitűd riport”, amely könnyen értelmezhető grafikonok és szöveges értékelés által segíti az eredmények értelmezését.

A fent említetteken kívül igény szerint további riportok is generálhatóak az egyszeri tesztkitöltés után, így a későbbiek során további információk nyerhetők az értékeltekről.

A CAPTAIN RENDSZER FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI:

  • Átfogó képet ad kitöltők jellemző munkahelyi működési módjáról, attitűdjéről, legjellemzőbb személyiségvonásairól
  • Az optimális profilok kialakításával testre szabható
  • A kialakított optimális profilok alapján az értékeltek objektív összehasonlítására, rangsorolására is lehetőséget ad
  • Különbséget tesz az objektív viselkedés és annak szubjektív megítélése között, ezáltal fejleszti az önismeretet, ami a személyes fejlődés egyik legfontosabb alappillére
  • Kiváló eszköz kiválasztási vagy fejlesztőközponti felmérés AC-DC, egyéni fejlesztés, coaching vagy csoportos fejlesztési terv kialakításához is

 

Krihó-Földesi Irén

Krihó-Földesi Irén

Senior tréner-tanácsadó, business coach

Krihó-Földesi Irén

Senior tréner-tanácsadó

Krihó-Földesi Irén

Minden jog fenntartva. © 2023 AGORA Oktatási Intézet Kft.

Felnőttképzési engedélyszám: E/2021/000170
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/002075