Készségfejlesztés az önkormányzatoknál

Képzéseink AGORA Audits Eseménynaptár

Sikeres Település Program

Mikor beszélhetünk kifejezetten egy önkormányzat, hivatal sikeréről? Ki dönti el, mely települések sikeresek? Ha megnézünk európai példákat, láthatjuk, hogy sokszor nem túlkedvező adottságokkal is virágozhat egy település, ha van motorja, ha vannak a fejlesztésért tenni kívánó szakemberek, politikusok.

A sikeres településért mindenkinek, aki akár köztisztviselőként a hivatal munkatársa, akár képviselőként a helyi politika formálója tenni lehet és tenni is kell a saját területén. Az okmányirodában jogosítvány kiállító ügyfélszolgálati munkatárs – talán nem tudatosan – de a település image-t növeli, ha gyorsan és hatékony végzi munkáját. Az építéshatósági iroda munkatársa a gyors építési engedély kiadásával a „vonzzuk a településünkre a befektetőket” program egyik kulcsfigurája.
Az önkormányzati képviselő egy helyi rendelet megalkotásával például a vállalkozások helyzetbe hozásáért járulhat hozzá.

Programunk célja hogy korszerű ismeretek átadásával az uniós jó gyakorlatok megismertetésével – s mindent a gyakorlatban való alkalmazással minden résztvevő megismerje, mit tud tenni azért, hogy települése, kistérsége sikeres legyen. Több modulból álló programunk célja, hogy ki-ki a maga területén szükséges ismeretekre és kompetenciákra tegyen szert, majd az együttműködési készség fejlesztésével, a szinergia alkotásával képviselők, hivatal munkatársak közösen vigyék sikerre településüket.

A képzés célja, hogy a résztvevők használható tudásra és készségre tegyenek szert mind a stratégiai tervezés, területfejlesztés, mind pedig a térségmarketing témakörében, és így szerzett ismereteiket saját településük, térségük, szervezetük sikere érdekében hasznosítani tudják. Cél továbbá az egyediségek felismerésének elősegítése, az adott térség, illetve település esetében és ezek kiaknázása a versenyképesség növelésének érdekében. Elősegíteni a lakópolgárok együttműködését, továbbá mintát alkotni a felnövekvő generációk környezet tudatos gondolkodásra való nevelésében. A polgármesternek, mint integrátornak a motiválása a helyi nagykoalíció létrehozásában, a kistérségi legitimáció megteremtésének érdekében és megyei szintű presztízs, illetőleg országos reputáció megszerzésének érdekében.

A tervezett tematika:

Idegen nyelvi kommunikációs készségfejlesztő program angol vagy német nyelven

Az elmúlt évek során szerzett önkormányzati tapasztalataink azt mutatják, hogy hagyományos, hónapokon át tartó hetente néhány órás idegen nyelvű képzések mellett nagy az igény egy rövid, intenzív kurzusra. Idegen nyelvi kommunikációs készségfejlesztő programunk Alapozó 3 napjának fő célja az, hogy a résztvevők a tréning után eredményesebben és nagyobb önbizalommal tudjanak kommunikálni az általuk ismert idegen nyelven mindennapi életük során. A program ideje alatt a résztvevők végig a célnyelven, vagyis angolul vagy németül kommunikálnak.

A program fókuszában a készség-és attitűdfejlesztés áll: a nyelvi gátlások feloldásán keresztül segíteni aktivizálni a már meglevő (passzív) nyelvtudást, fejleszteni a beszédkészséget, valamint hatékony kommunikációs technikákat nyújtani résztvevőink számára.
Programunk emellett segít felkészíteni a résztvevőket a sikeres önálló nyelvtanulásra. A szintfelmérő és a folyamatos tanári visszajelzések segítségével hallgatóink felismerik, mik az erősségeik és hol vannak a fejlesztendő területeik az idegen nyelvű kommunikáció területén. Megtudhatják, mely tévhiteknek hitt tények, rossz tanulási stratégiák akadályozták őket eddig a sikeres tanulásban. A képzés végére egyéni akcióterveket állítanak össze arról, hogyan fogják elérni a nyelvtudásukkal kapcsolatos céljaikat. Ebben segítségükre lesznek az elsajátított nyelvtanulási technikák, a segédanyagok és források, amelyeket a tréningen és utána is biztosítunk végzett hallgatóink számára.

A program összóraszáma: 24 óra
A program oktatási napjainak száma: 3 nap

Módszerünk

A program keretében tréning módszerekkel és a modern kommunikatív nyelvoktatás technikáival fejlesztjük a résztvevők kommunikációs készségeit és az idegen nyelvi kommunikációval kapcsolatos attitűdjét. A gyakorlatok főként játékos feladatokból, szimulációkból és szerepjátékokból állnak; és párban vagy kis csoportokban zajlanak. A feladatok témájukban és fókuszukban erősen kötődnek a résztvevők napi feladataihoz.
Résztvevőink a több órányi folyamatos idegen nyelven történő kommunikáció hatására érezhetően folyékonyabban és gördülékenyebben beszélnek, valamint csökken a megszólalással kapcsolatos szorongásuk is.

Az Idegen nyelvi kommunikációs készségfejlesztő program tervezett tematikája:

• Szintfelmérő teszt – nyelvi szintek, tanulságok
• Az idegen nyelvtanulással, nyelvhasználattal kapcsolatos attitűd feltérképezése
• Tévhitek és tények az idegen nyelvtanulással, nyelvhasználattal kapcsolatban
• Eredményes idegen nyelvi kommunikációs technikák gyakorlása
• Hatékony nyelvtanulási stratégiák és technikák
• Az eredményes és értő kommunikáció
• Munkahelyi idegen nyelvi kommunikációs helyzetek gyakorlása
• Akcióterv készítése a személyes fejlődésre

Ha többet szeretne megtudni a pályázatról, képzéseinkről, kérjük, keresse munkatársunkat:
Farkas Endre        e-mail: endre.farkas@agoraintezet.hu