+36 20 595 3233 info@agoraintezet.hu

Jelentkezési lap IPMA ICB 4.0 alapú projektmenedzsment kompetenciafejlesztés képzésre

Jelentkezést legkésőbb

2022. október 3. , délután 14.00 óráig

tudunk elfogadni.

A képzési napok az alábbiak:

2022. 10. 14-15.

2022. 11. 11-12.

2022. 12. 09-10.

2023. 01. 13-14.

2023. 02. 10-11.

2023. 03. 10-11.

 

(A dátumok változtatásának jogát a képzés első napját megelőző 10 munkanapig fenntartjuk)

Helyszíne: Budapest

A képzés ára: 595.000.- Ft + ÁFA

TEMATIKA

 

Mert projekteket menedzselni jó, projektmenedzsernek lenni az egyik legszebb, legtartalmasabb hivatás.
/Tóth Zoltán/

 

 

 

 

 

Közel 20 év gyakorlati tapasztalat, a PMI és az IPMA vizsgarendszere alapján összeállított képzés, amelyet az tapasztalat-elmélet-gyakorlat hármasa tesz egyedülállóvá a magyar piacon.

 

 

 

 

 

Gyakorlatorientált szakmai képzésünk átöleli a projektmenedzsment legfontosabb kompetenciaterületeit, közel azonos időtartamban biztosítja a módszerek, technikák gyakorlását és az összefüggések elsajátítását. Vezérfonala a PMI folyamatszemlélete és az IPMA ICB4 kompetenciarendszere, tankönyvként pedig minden résztvevő a PMI PMBOK Guide 6. (legfrissebb) kiadását kapja ajándékba.

4 órás írásbeli záróvizsga szavatolja, hogy ez nemcsak egy képzés.

Ez „A” projektmenedzsment képzés.

Oktatónk Tóth Zoltán kutatóbiológus, az AGORA Oktatási Intézet PM üzletágvezetője, az IPMA magyarországi vizsgaközpontja által tanúsított tréner (IPMA D, C, B és A szintekre). 

Egyedülálló gyakorlati tapasztalatát gyógyszergyári projektekben projektmenedzserként, majd több projektet összefogó osztály- és főosztályvezetőként, PMO vezetőként, program és portfóliómenedzserként szerezte. Azon kevés magyarországi projektmenedzsment tanácsadók, trénerek egyike, akinek gyarkorlati tudása több milliárd forint költségvetésű projektekben mérettetett meg, oktatói tapasztalata pedig az akadémiai igényességgel és szenvedéllyel végzett 19 éves munkájában (2001-től). Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy sok-sok évvel ezelőtt cégünk több vezetője is általa lett szerelmese a projektmenedzsmentnek.

 

Kinek ajánljuk?

Aktív és leendő projektmenedzsereknek, akik szeretnék hatékonyan, eredményesen és felelősségvállalással végezni a munkájukat, akár hatáskörön túli vezetési helyzetekben is. Minden a projektmunkában közvetetten, vagy közvetlenül, projekt-teamtagként részt vevő beosztott kollégának, hogy megértse a projektműködés lényegét, felismerje, és elfogadja az eltéréseket a rutinszerű tevékenységektől. Közép- és felsővezetőknek, hogy korábbi vezetői tudásuk mellé új típusú menedzseri ismereteket szerezzenek, megismerjék azokat a kritikus sikertényezőket, amelyeket vezetőként ők tudnak leginkább befolyásolni, illetve, hogy későbbi munkájuk során ki tudják aknázni a projektszemléletben rejlő stratégiai előnyöket is.

Generalistáknak, akiknek szükséges rálátniuk a projektekre, a projektek működésére.

 

  „A tigrist előbb gondolatban kell elejteni – a többi csak puszta formalitás.” (Konfuciusz)

 

 

Tematika:

1. nap Mi a projekt és mi a projektmenedzsment

Bemutatkozás, bevezetés, szabályok, összhangteremtés
A tananyag részletes ismertetése, bemutatása

1. Projektek

Mitől más a projekt, mint a mindennapi rutin? Mi projekt és mi nem az?
A projekt lényege a PM és a Megbízó szemszögéből
A projekt definíciójának közös kidolgozása

2. Menedzsment és vezetés

A vezetői funkciók szabályozási modellje
Menedzsment-elvek és vezetési koncepciók
Követelmények a menedzserrel szemben
Vezetői szerep, vezetési technikák és vezetési stílus
Lehetséges vezetői stílusok
Vezetői stílusok alkalmazása és hatásuk szerepjáték

3. Projektmenedzsment

Hogyan illeszkedik a PM szerepköre a cég többi menedzserének szerepéhez?
A PM feladatai
Lehetséges PM szerepfelfogások: a menedzser és a leader.
PM napi gyakorlatában jól hasznosítható elvek és megközelítések
PM eszközök a vállalati kultúra tükrében: lehet-e széllel szemben?
Folyamatszervezési, optimalizálási gyakorlat

2. nap Szervezés, rendszerek és kreativitás a projekt szolgálatában

4. Kreativitás és problémamegoldás

Intuitív technikák
Analitikus (diszkurzív) módszerek
Problémák a projektmunka során
A probléma-megoldási folyamat
A probléma-megoldási folyamat segítésére alkalmazható módszerek és technikák
Probléma elemzési gyakorlat

5. Rendszerszemlélet

A rendszer fogalma, összetevői és ábrázolása
Zárt és nyílt rendszerek
“Kemény” és “lágy” rendszerszemléletek
Rendszerelvű projektszemlélet
Helyzetelemzési gyakorlat

6. Szervezetek kialakítása

A szervezés alapjai
Ki a főnök? Alapvető vállalat és projektszervezeti formák, előnyeik, hátrányaik
Szervezetfejlesztés és folyamat- és működésszervezés
Projektszervezeti formák előnyeinek s hátrányainak elemzése csoportos vitában

3. nap A projektcélok meghatározása

7. Projektcélok

Hatáskörön túli célmegvalósítás
Mit, mikor, mennyiért? A PM mágikus háromszöge
Célfunkciók, céltulajdonságok
A projektcélok kialakításának folyamata
Hatókör, leszállítandók, metrikák, mérendő értékek
A célstrukturálás szerepe és módszerei
A célellentmondások kezelése és a priorizálás
Stratégiai célok és projekt célok harmonizálása

8. Projektérintettek, stakeholderek kezelése

Projektek és környezetük
A megbízó a PM, a team és a környezet céljai
Hogyan szerezzünk információkat?
Az érintettek értékelése és besorolása
A kiemelt érintettek kezelése
A legfontosabb stakeholderek felismerése, legjobb kezelési stratégiák

4. nap Korai tervezés

9. Projektszakaszok és mérföldkövek

Miért kell fázistervet készíteni?
A szakasztervezés értelme és hasznai
A mérföldkövek jelentősége
Elvi típusok, gyakorlati következmények
Kulcsesemények tervezése

10. Projektstrukturálás

A PST (WBS) felépítése, alaptípusai
Miért fontos a jó munkacsomag definiálás?
Mitől rossz, milyen az ideális, milyen a működőképes PST?
Feladat strukturálási gyakorlat

11. A projektcsapat összeállítása és értékelése

A projekten belüli munka különleges keretfeltételei
Munkaerő meghatározása és kiválasztása a projektben
Az értékelés területei
A kiválasztás folyamata: operacionális vagy intuitív módon döntsünk?

 

5. nap Tervezés és kontrolling

12. A projekt fő tervei

Az időtervezés fontossága
Tevékenység- és határidő-menedzsment
A tevékenység- és határidő-menedzsment alapjai
A hálóterv-technika, mint a tevékenység- és határidő-tervezés eszköze
A kritikus út és a tartalékidők szerepe
Eszközmenedzsment
Eszköztervezés
Költségmenedzsment
Összevont tervezési gyakorlat 

13. Projektirányítás és teljesítményértékelés

Az integrált projektirányítás alapjai
Előrehaladás-mérés
A teljes készültség kiszámítása
A terv-tény összehasonlítás módszere
Eltéréselemzés
Trendanalízisek
Intézkedések projektek irányításához
Valós projektek plenáris mérföldkő trendelemzése.

14. Dokumentáció-menedzsment

Mi a fontosabb a tett, vagy a papír?
Mire jó a dokumentáció?
Mitől dokumentum a dokumentum?
Lehet dokumentum elektronokból? Az e-dokumentumok előnyei és csapdái.

 

6. nap Változás és átalakulás

 

15. Konfiguráció- és változtatásmenedzsment

 A konfiguráció-menedzsment jelentése, indítéka és haszna
A konfiguráció-menedzsment módszertani koncepciója
A konfiguráció-menedzsment részterületei és módszerei
Változtatási igény sablon készítése 

16. Tanuló szervezet

A tanulás alanyai és tanulási típusok
A tanuló szervezetek sajátosságai, eltérések a hagyományos szervezetektől
Előfeltételek, előnyök, hátrányok
Változások kezelése
Cselekvési területek (terek) felkutatása
“Change Agents” – hogyan ismerhetők fel
Az ellenállások kezelése
Változásmenedzsment gyakorlat

Tudásfelmérés: Próbateszt, másfél óra, 90 pont

7. nap Kommunikáció és beszámoltatás a projektben

17. A sikeres tárgyalás alapjai

 Hogyan tegyük hasznossá a megbeszéléseket?

A tárgyalás nem szükséges rossz, hanem egyedülálló lehetőség!
Projekt team megbeszélések és workshopok szervezése.
Tárgyalások levezetése (Előnyszerző, Kreatív (probléma megoldó),
Előnyszerző tárgyalás lefolytatása

18. Kommunikáció

A kommunikációs vakfoltjaink
A kommunikáció klasszikus “adó – hír – vevő” modellje
A kommunikáció alaptételei, és következményeik a projektkommunikációra
Az eredményes kommunikáció feltételei
A kommunikáció közlési szintjei: a 4 fül modell
Metakommunikációs gyakorlat
Nemverbális kommunikáció
Verbális kommunikáció
Eszközök által közvetített kommunikáció (Mediális kommunikáció)
Brainstorming szervezése és moderációja.
Prezentáció a projektben
Prezentációs verseny

19. Információmenedzsment

A PM feladatai az információk kezelésében
A projektbeszámolók áttekintése

8. nap A teamtagok kezelése, csapatmunka

20. Motiváció

A feladatmegoldás által felszínre került, az adott szervezetben releváns motivációs elméletek/stratégiák ismertetése.
A motiválás lehetséges területei, megfelelősége, hasznosulása a cégnél.
Az elméletek által sugalltak, és a cégnél / projektekben alkalmazott gyakorlat ütköztetése, egyéni stratégiák skálája, eredményessége.
Cégszekér, Motivációs eszköztárunk 

21. Csapatmunka

A csoportok fejlődése, Csoportdinamika
A csoporton belüli létezés csapdái
Csoportfejlődési játék

22. Konfliktusmenedzsment

Mi a konfliktus?
A konfliktusok fajtái és okai.
Tipikus konfliktusok a projektben.
Kooperatív (moderált) konfliktusszabályozás
Participatív (vezetői) konfliktuskezelés
Csoporton belüli konfliktus feldolgozás
Az egyénileg preferált konfliktuskezelési stratégia az érdekeink érvényesítésére, előnyeik, hátrányaik
Thomas Kilmann

 

9. nap A kockázatok elkerülése és a lehetőségek megragadása, hogyan vigyük sikerre a projektet, és hogyan legyünk magunk is sikeresek?

23. Önmenedzselés

Miért van szükség önmagunk menedzselésére?
Személyiségünk (MBTI)
Vezetői MBTI
Személyes erőforrásaink, képességeink.
Az önmenedzselés lehetséges technikái.
Az egyéni célok rendszere. Miért dolgozom? Miért élek? Mivel, és miért azzal töltöm az időmet? Mi leszek, ha nagy leszek?
Egyéni életcél, önmegvalósítás és az erőforrásaim

24. Kockázatmenedzsment

Kockázatok és lehetőségek
Mi a kockázat, és mi nem az? A kockázat fogalma
Kockázat azonosítás
Kockázat elemzési módszerek
Kockázat kezelési lehetőségek
Szerződéses kockázatkizárás
Kockázatelemzési gyakorlat

 

10. nap A projektek indítása és zárása

25. Program, portfólió, projekt

A stratégiai célok és a projektcélok kapcsolata
A projektek egymás melletti futtatásának elvi módjai
Vállalaton belüli többprojekt-menedzsment
Szükséges szervezeti formák
Saját projektek métakörnyezete

26. Projektindítás és zárás

 Az eredményes projektindítás folyamata
A projektindító workshop (PIW)
Projektlezárás és -értékelés
Miért van szükség a projekt szisztematikus lezárására és a projekttapasztalatok értékelésére?   Milyen feladatokat kell elvégezni a projekt végén, milyen problémák merülhetnek fel, és mit lehet tenni ellenük?
A projektzáróülés
PIW-ek szervezése, agenda és tematika

27. A projektsiker és -kudarc, minőségmenedzsment

Most akkor nyertünk? Kritikus sikertényezők; minőségmenedzsment a projektben
Összefoglaló versenyfeladat

11. nap Összegzés, tudáselmélyítés

 

Teljes projekttervezési esettanulmány kidolgozása
Bevezetés
Csoportmunka
Záróprezentáció és kiértékelés
Összefoglalás, konzultáció, A tanfolyam értékelése

 

12. nap Záróvizsga

4 óra 240 megszerezhető pont 

 

JELENTKEZÉSI ŰRLAP

 

Jelentkezési feltételek: A jelentkezés beérkezte után a részvételi díjról átutalásos számlát küldünk. A számla előzetes kiegyenlítése a képzésen való részvétel előfeltétele. Lemondást és időpont módosítást legkésőbb a rendezvény előtti 10. munkanapig írásban fogadunk el. A jelentkezési lap elküldésével a jelentkező a jelentkezési feltételeket tudomásul veszi, elfogadja, és hozzájárul, hogy az Adatvédelmi nyilatkozatbanmegadott módon kezeljék a személyes adatait!